Mer än hälften av dem som har börjat använda Windows 8 föredrar fortfarande Windows 7. Det framkommer i en undersökning utförd av den oberoende hjälpsajten Forumswindows8.com.

I undersökningen deltog över 50 000 Windows 8-användare. Endast 25 procent av de svarande uppgav den senaste Windowsversionen som sin favorit. 53 procent fördrar Windows 7 och 20 procent föredrar Windows XP. Övriga 2 procent röstade på någon av de andra Windowsversionerna.

Deltagarna fick också uppge vilka problem de har haft med Windows 8. 26 procent svarade att hårdvarukraven ställde till det, 25 procent hade problem med inkompatibilitet och 20 procent uppgav att datorn har låst sig.