Med rätt typ av kisel på rätt plats har forskare tagit fram nya tunnfilmssolceller med hög verkningsgrad som på sikt lovar billigare och mer effektiva solpaneler. Bild: IMT/EPFL

Vid EPFL Institute of Microengineering i Frankfurt, Tyskland, har ett forskarlag utvecklat en ny typ av tunnfilmssolceller som kombinerar så kallat amorfiskt och monokristallint kisel för att nå en hittills oöverträffad verkningsgrad på 21,4 procent.

Det kan jämföras med dagens tunnfilmslösningar som med monokristallint kisel i bästa fall når verkningsgrader på 18-19 procent.

- Vi lägger ett oändligt litet lager, en hundradels mikrometer tjockt, amorfiskt kisel på var sin sida en kristallin kiselskiva, förklarar professor Christophe Ballif som leder arbetet.

Just lager-på-lager-lösningen sägs ha gjort solcellerna mer effektiva, liksom användningen av rätt material mellan lagren.

Med hjälp av samarbetspartners i Schweiz tror forskarna att de kan producera kvadratmeterstora solpaneler för 700 kronor som i Schweiz ska kunna alstra mellan 200 och 300 kWh el varje år.