Javascript är redo för mer komplicerade uppgifter. Det anser Microsoft som nu har utrustat språket med ett antal finesser som bara finns i mer mogna språk såsom C++ och Java. Dessa har samlats i ett tillägg med namnet Typescript.

Typescript är inte ett nytt språk, utan kan ses som en utbyggnad av Javascript. Utvecklarna kodar i Javascript på vanligt sätt och drar nytta av Typescript-tilläggen när det behövs. Koden körs sedan i en Typescript-kompilator.

– Under de senaste fem åren har fler och fler kunder sagt att det är för komplicerat att använda javascript för att utveckla mer avancerade applikationer. Typescript banar vägen för nya hjälpmetoder när det gäller utveckling med Javascript, och erbjuder en bas för buggsökning, möjlighet att förutspå kod och navigering genom stora mängder kod, säger Anders Hejlsberg, chefsarkitekt för Microsofts C#-språk.

Microsofts ingenjörer har arbetat med Typescript under två års tid. Specifikationen för Typescript samt en öppen källkod-kompilator kan laddas ner från Codeplex. Företaget har också tagit fram ett Typescript-tillägg som kan användas i Visual Basic.

IDG News