Med tillräckligt intensivt ljus kan forskare växla läge på en liten mekanisk brytare som också består av ljus, med snabbare dataöverföringar som följd.

Det är amerikanska forskare vid University of Minnesota som uppfunnit en helt unik optisk enhet som med energin från ljus i hög hastighet kan växla läge på en liten mekanisk brytare som också består av ljus.

- Den här enheten påminner om elektromekaniska reläer men arbetar helt och hållet med ljus, förklarar professor Mo Li som redan 2008 upptäckte att tillräckligt intensivt ljus på nanonivå kan påverka en enhets mekaniska strukturer.

Forskarnas enhet, som är först i sitt slag, består av två optiska vågledare med var sin signal. Mellan vågledarna finns en så kallad optisk resonator där ljuset från en av vågledarna kan snurra runt och öka i intensitet och påverka den andra vågledaren.

I praktiken kan enheten förstärka optiska signaler utan att konvertera dem till elektriska signaler och på så sätt öka hastigheten i optiska förbindelser.

Enheten klarar i dagsläget en miljon växlingar per sekund, något forskarna tror sig kunna höja till flera miljarder växlingar. Arbetet har publicerats i tidskriften Nature Communications.