Att köra x86-mjukvara på Arm-baserade servrar blir snart möjligt tack vare en kommande x86-emulator.

Det ryska företaget Elbrus Technologies arbetar på en emulator som ska låta mjukvara skriven för x86-arkitekturen att kunna fungera även på Arm-baserade plattformar. Det skulle kunna betyda en hel del inom servervärlden, där allt fler aktörer börjar intressera sig för den energieffektiva Arm-arkitekturen.

Ett problem för Arm i serversammanhang är just avsaknaden av mjukvara som i dagsläget bara finns tillgänglig för x86-baserade system.

Elbrus Technologies säger sig ha arbetat på sin emulator sedan 2010 som i dagsläget sägs kunna prestera ungefär 40 procent så bra som en renodlad Arm-lösning. Företaget tror sig dock kunna nå ungefär 80 procent prestanda eller mer när projektet är färdigt runt slutet av 2014.

Bristen på expertis inom binär översättning sägs vara vad som gör att projektet drar ut på tiden.

Då Arm-processorer generellt är långsammare än x86-processorer är emulering antagligen inte den bästa metoden för att få in Arm i servervärlden, men kan säkert underlätta en övergång innan specifik mjukvara tagits fram.