Plattformstjänster baserade på öppen källkod har svårt att locka till sig användare.

Molnplattformar baserade på öppen källkod har fått mycket uppmärksamhet det senaste året, i synnerhet det öppna projektet Openstack som allt fler aktörer anslutit sig till. Några andra exempel är Eucalyptus och Citrix avstickare Cloudstack.

Hur som helst hävdar molnhanteringsföretaget Zenoss att tillväxten för dessa öppna källkodslösningar är mycket långsam, i alla fall enligt undersökningen "The state of the open source cloud" bland Zenoss medlemmar där drygt 600 it-proffs lämnat svar.

Endast 18 procent av de tillfrågade säger sig ha rullat ut en öppen plattform för hantering av molntjänster. Mognadsnivå, brist på support och säkerhet anges vara de största anledningarna till att tjänsterna inte används av fler.

Bland de som faktiskt använder öppna tjänster har nästan hälften av de tillfrågade valt Openstack. Citirx Cloudstack ligger på andra plats med 19 procent, följt av Eucalyptus på tio procent.

Värt att nämna från undersökningen kan också vara att Vmwares hypervisor återfinns i tre av fyra virtualiserade företagsmiljöer, följt av KVM, Hyper-V och Xen. Endast 16 procent anger att de även använder en paas-lösning.

Anaysfirman Gartner riktar i en annan rapport stark kritik mot Openstack, där de bland annat hävdade att hajpen kring projektet kan leda till en rad missuppfattningar som i slutändan kan drabba företagen.

Använder du en molnlösning baserad på öppen källkod?
Det är inte längre tillåtet att rösta.