Google vill med en ny sajt hjälpa företagen att bättre mobilanpassa sina webbplatser.

På sajten howtogetmo.se kan svenska företag få hjälp med att mobilanpassa sin webbplats genom att bland annat kunna se sidan ur kundens perspektiv via ett särskilt verktyg. Den utvalda webbplatsen analyseras och Google erbjuder därefter tips om vad som kan förbättras.

Google-sajten finns tillgänglig på en rad olika språk och det trevliga i sammanhanget är den lokala vinkeln. Den svenska sidan visar exempelvis upp några fallstudier med svenska företag, eller i varje fall företag som är verksamma här, som nu har en mycket välfungerande mobil webbplats.

Med grafik och statistik försöker Google även förklara vikten av att ha en mobilanpassad webbsida, så som att mobila besökare är otåliga, ofta söker efter lokalt närliggande företag och förväntar sig att sidan är lika snabb i mobilen som på datorn.

Med en webbplats som fungerar dåligt i mobilen är risken stor att kunden går till konkurrenten, varnar Google.

För den som behöver hjälp med anpassningen finns naturligtvis också förslag på lokala företag som kan bistå med sådana tjänster.

Den lokala anknytningen haltar dock något eftersom bara två av de tio listade företagen är svenska. Resten finns i Danmark, Norge eller Storbritannien.