Med en förfinad algoritm kan forskare ladda litiumjonbatterier snabbare och göra dem mer effektiva. Bild: Jacobs School of Engineering, UCSD.

Vid University of California i San Diego säger sig amerikanska forskare kunna göra litiumjobatterier mer effektiva och därmed 25 procent billigare. De ska också kunna laddas dubbelt så snabbt som tidigare.

- Vår forskning kan, med hjälp av avancerade uppskattningsalgoritmer baserade på matematiska modeller, ge batterier som laddar snabbare och som kan driva mer kraftfulla elmotorer, säger forskningsledare och professor Miroslav Krstic.

Det är alltså forskarnas algoritm som bättre kan uppskatta var de laddningsbärande jonerna i batteriets anod befinner sig, något som i sin tur gör laddningen mer effektiv. Det innebär också att batterierna inte behöver bytas ut lika ofta som tidigare.

Forskarna ska med anslag från det amerikanska energidepertementet förfina algoritmen och testa den på existerande batterier med testutrustning.

När forskarnas algoritm kan tas i bruk är fortfarande oklart.