Den nya rapporten som gjorts av CSA (Cloud security alliance) kallas Top mobile threats, och är ett resultat av en undersökning av över 200 företag i 26 länder. Undersökningen är ett viktigt första steg i en större satsning för att ge industrin vägledning om var företagen ska sätta in sina resurser och vad de bör fokusera på när det gäller att ta itu med mobila säkerhetshot.

"Det blir allt vanligare att personliga mobila enheter används för att få tillgång till arbetsgivarnas system och moln-data, både via webbläsarbaserade och mobila applikationer. Detta medför utan tvekan en enorm oro för företag över hela världen ", säger John Yeoh, analytiker på Cloud Security Alliance. "Resultaten av denna forskning kommer att spela en viktig roll när vi utvecklar välbehövlig vägledning om var tid, talang och pengar ska placeras när det gäller att ta itu med mobila säkerhetshot."

CSA har sammanställt en ranking av de största mobila hotbilderna:

  • Dataförlust från förlorade, stulna eller enheter som slutat användas
  • Skadliga program som stjäl information Förlust av data och dataläckage genom dåligt skrivna tredjepartsprogram
  • Sårbarheter i enheter, operativsystem, design och i lösningar från tredje part.
  • Osäkra wifi-nätverk eller otillåtna åtkomstpunkter
  • Otrygga eller oseriösa marknadsplatser
  • Otillräckliga verktyg, kapacitet och tillgång till API .
  • NFC (Near field communication)-baserade dataintrång.

- Resultaten av CSA Mobiles arbetsgrupps undersökning vittnar om de säkerhetshot som mobila enheter introducerar till företagets nätverk, säger Patrick Harding, vd för Ping Identity till Net Security.
- Fler och fler företag antar en byod-modell och då är det viktigt att mobila enheter följer samma säkerhetsregler som andra enheter.

Resultaten i rapporten och sammanställningen av de främsta hoten är avsedda att hjälpa it-proffs med informationssäkerhet och att utbilda branschen inom säkerhetsfrågor.

Förutom att identifiera de främsta hoten uppgav respondenterna också ett par nya orosmoment. 64 procent av de tillfrågade tror till exempel att NFC-baserade dataintrång kommer att hända under 2013. 81 procent av de tillfrågade tror att dataintrång genom osäkra WiFi och oseriösa accesspunkter redan händer idag. Detta är särskilt oroande eftersom spridningen av mobila enheter ökar både användandet och beroendet av wifi-nätverk.