Tanken med webplatform.org är att samla alla tänkbara resurser för html 5-baserad webbutveckling under ett och samma tak.

Webplatform.org är ett nytt W3C-projekt som dragits igång av webbens grundare Tim Berners-Lee. Sajten har för avsikt att bli en central referensplats för utvecklare att hålla sig uppdaterade kring de senaste förändringarna kring webbplattformen.

Anledningen sägs vara att dagens webb så snabbt förändras, något som kan göra det svårt att hålla koll på alla inblandade komponenter.

Besökarna ska bland annat få tillgång till ett utvecklingsgränssnitt för att nå strukturerad information, samt att kunna experimentera med och dela kod.

Till Webplatform.org-projektet knyts även en rad inflytelserika organisationer som med pengar och personal ska bidra till att webbplatsen fylls med nyttiga resurser. Många av dessa är vanligtvis bittra teknikfiender och i listan finns bland annat Apple, Facebook, Google, Adobe, HP, Microsoft, Mozilla, Nokia och Opera.

Webbplatsen är ännu i sin linda när det gäller tillgängliga resurser men förhoppningen är att den växer till sig snabbt.

- Det finns mycket att göra och vi tror att det bästa sättet att nå vårt mål med en begriplig, uppdaterad och användbar webbplats är att låta hela communityn forma den, så vi möter behoven tillsammans, skriver Berners-Lee på projektets blogg.

Har din it-avdelning börjat utveckla i html5?
Det är inte längre tillåtet att rösta.