Drygt åtta tusen personer samlades i Barcelona under tre dagar för att ta del av VMwares visioner och produktnyheter. Uppfriskande nog har VMware valt att börja bygga bort det väldigt slitna begreppet moln, och väljer att kalla en intern virtualiserad miljö för ”Det mjukvarudefinierade datacentret”. Den här benämningen känns allt mer relevant när det framkommer fler detaljer kring hur VMware tänker sig det framtida datacentret. CPU och minne har sedan länge varit virtualiserat, medan områdena nätverk och lagring har släpat efter något.

I den nya versionen av vSphere som nyligen lanserats inkluderas ett teknik för att virtualisera det fysiska nätverket genom att använda en teknik som de kallar VXLAN vilket ska ge frikoppling mellan identitet och geografisk plats av en virtuell server. Som vanligt när ett nytt behov uppstår så dyker allehanda tekniker upp för att mätta behovet, Microsofts motsvarande teknik kallas NVGRE och Cisco kommer nu med sitt LISP som gör motsvarande sak.

VMWare har dessutom nyligen köpt upp ett företag som hette Nicira vars produkt löste just detta med virtualisering av nätverket, så vi får se vilken teknik de väljer att gå framåt med. Det får visa sig vilken teknik som blir den förhärskande, men det är knappast bra för kunderna att det inte finns en enhetlig standard.

Nya trender
På lagringsområdet kommer i en kommande version av vSphere något som idag kallas vVol och virtuella SAN. vVol innebär att man inte lagrar virtuella diskfiler på en traditionell VMFS-volym på ett LUN, utan lagringsleverantören tar över själva hanteringen av lagring från hypervisorn och använder funktioner direkt i lagringslösningens hårdvara för att lagra diskfilerna. Virtuella SAN innebär att man aggregerar lokal lagring i servrarna och exponerar till samtliga värdservrar i form av virtuella LUN.

Vi märker en intressant trend som inte funnits tidigare hos VMWare och det är en ökad öppenhet för andra hypervisors. Det kommer strax en Plug-In för vSphere som gör att man kan hantera Hyper-V värdservrar i samma gränssnitt och den nyligen uppköpta produkten vCloud Automation Center kan hantera virtuella servrar på både interna vSphere lösningar som Hyper-V och även externa helt publika moln som Amazon EC2 vilket är en stor nyhet och trendbrott för VMWare. Kanske får vi en dag se vCloud Director hantera Hyper-V och kanske ser vi en dag virtuell klienter från View köras på Hyper-V?

Den nya licensformen, den tredje på ett och ett halvt år, presenterades också vilket innebär att man slutar ta betalt baserat på virtuellt minne och bara tar betalt efter fysisk CPU i värdservrarna. Detta har vi känt till sedan länge, men det är ju värt att repetera.Webbaserat gränssnitt

Det nya administrativa gränssnittet i vSphere 5.1 är helt webbaserat och det är även den nya replikeringslösning som numera ingår i licensen. Det följer numera också med en lösning för att ta image-backup på de virtuella diskfilerna, vData Protection som ersätter den tidigare vData Recovery som inte har fungerat särskilt väl.

På klientsidan av saken så presenteras nyheterna i View 5.1, som tex kraftigt förbättrat stöd för USB-enheter och ett effektivare PCoIP-protokoll. VMWare trycker också mycket kraftigt på deras produkt Horizon som nu utökas med funktioner för datalagring som kan nås över Internet från valfri enhet. Horizon innebär att du från en enda portal kan nå och arbeta med många olika applikationer och skrivbord oavsett vilken enhet du använder, tex en platta baserad på iOS, Android eller Windows 8. Vi skulle önska att vi lite oftare såg ett bättre stöd för HTML5 och att VMWare därmed började röra sig bort från Flash för att ge bättre stöd på fler enheter.

Vi uppskattar den ökade öppenheten för flera plattformar och det breda stödet för att erbjuda applikationer till olika enheter vilket innebär att IT-avdelningen kan ge större frihet för användarna vilka enheter de ska använda. I takt med att själva hypervisorn blir allt mer oviktig eftersom både ESX och Hyper-V börjar få de funktioner som företag behöver är det andra funktioner och lager som kommer att särskilja VMWare från Microsoft och andra konkurrenter.

VMWare köper upp företag med jämna mellanrum för att komplettera portföljen, frågan är om integrationen av dessa kommer att gå tillräckligt snabbt och ge en homogen upplevelse för administratörer och användare, det vet vi om något år eller två.