valkyriorna anfaller

Valkyrieflottan anfaller USA. En gång för alla ska dessa undermänniskor utrotas! Zeppelinarna (Träger) spottar ut små tefat som kastar sig ned genom atmosfären. Scenen är ett magnifikt cad-jobb.

GWB i närbild

USA:s stridsskepp George W Bush, med en mycket Star Trek-inspirerad kommandobrygga.

zeppelinare exploderar

Slagskeppet Bush får in en träff på en Träger-zeppelinare och den exploderar.

GWB besättnng hurrar

Besättningen på USS George W Bush brygga hurrar. Great shot!

Bereit für Angriff!
Både anglicismer (man får inte säga ”orbit”, det ska vara ”Umlaufbahn”) och standardtyska får sig en duvning. Ska det vara ”bereit für Angriff” (beredd på angrepp), ”bereit zum Angriff” (klar till angrepp), eller kanske ”bereit für den Angriff” (klar för angreppet, i bestämd form)? Kännare som undertecknad talat med anser att uttrycken kan vara olika vid olika krigsskolor och dessutom vid olika förband.

Allmänheten fick också bidra med förslag på rymdskeppen i filmen skulle se ut.

Hur gick uppbyggnadsprocessen till? Hade bidragsgivaren redan modellerat skeppet helt och hållet?

– Ja, vissa. Det indiska rymdskeppet konstruerades och byggdes upp som ett frivilligprojekt, men vilket cad-program som användes vet jag inte, säger Samuli Torssonen.

Hur gick arbetet med interiörerna till? Särskilt det hakkorsformade fortet och rymdskeppet Götterdämmerung är imponerande.

– Vår konstnärlige ledare Jussi Lehtiniemi var en stor tillgång under produktionen. Han gjorde alla grundläggande skisser till interiörer, exteriörer och till månnazisternas rymdskepp. Hans främsta ledord var ”Jönssi” som är ett ord som bara låter bra på finska men inte betyder något. Men när man säger det på rätt sätt låter det kraftfullt och beskriver helt och hållet vad designen bakom ”Iron Sky” står för: Vansinnigt stora byggnadsverk i skalor mycket större än i verkligheten, upp till nästan komisk storlek. Dessutom grovt utmejslat, svartvitt, kraftfullt sceneri.

green screen

Scener i tyngdlöshet gjordes med skådespelarna upphängda i vajrar mot grön bakgrund. Senare suddades vajrarna bort i Photoshop och greenscreen ersattes med den riktiga bakgrunden. Märkligt nog exploderade hjältarna inte i vakuumet ...

vid arbetsstation

En i fx-teamet bygger scenen där nazist-ufon skjuter sönder Frihetsgudinnan i New York.

renderpal schedulerare

Renderpal undersöker kön med inkommande rederingsförfrågningar och fördelar dem på de processorer som har låg last eller är sysslolösa. Programmet redovisar också statistik över hur renderingsjobben flyter.

Snabbare med Nuke
Vilken typ av kameror användes? Digitala? Från Red?
– Naturligtvis använde vi Red One med Mystery X-CCD-chip. Det var enda möjligheten. Compositingprogrammet Nuke kan ju läsa Reds råformatsfiler. Det snabbade verkligen upp produktionen.
Hur distribuerades filmen till biograferna, på hårddisk eller som biofilm?

– Både som film och digitalt, beroende på biograf och land. I Finland användes enbart digitala kopior.

”Iron Sky” hade premiär i Finland den 4 april 2012 och den 4 maj i Berlin och har sedan dess vandrat världen runt. Även de länder som parodieras hårt vill ha filmen, som Kina, Ryssland och, tja, Sydkorea är väl det närmaste man kommer Nordkorea. Kommentaren på det kinesiska releasedatumet har dock kommentaren ”Måste passera censuren först”.

Vun small step for man, but a giant leap für das Vaterland!

Mer på nätet

Iron Skys officiella webbplats: www.ironsky.net
Energia, bolaget filmens datorgrafik: www.energiaproductions.fi
Torssonen jobbar också på datorgrafikfirman Troll: wearetroll.com
Förslagsforumet: tinytw.se/wreckamovie
Filmer om filmen: tinytw.se/ironskyvid
Film om effekterna i filmen: tinytw.se/cgireel
Nyhetsbulletinerna om filmen: tinytw.se/issignal