Det ska bli enklare att programmera för Twitter och andra sociala medier med programmeringsspråket Dog, utvecklat av forskare vid MIT.

Ett nytt programmeringsspråk specialanpassat för olika slags sociala applikationer håller på att tas fram av professor Sep Kamvar och några doktorander vid Massachusetts Institute of Technology Media Lab. Det rapporterar nyhetstjänsten Technology Review.

Programmeringsspråket Dog bygger på naturligt språk, något som ska göra applikatiosnutvecklingen både enklare och mer intuitiv.

Ett exempel på en kodrad som låter en applikation söka av webben efter uppdateringar från en grupp MIT-anknutna personer kan se ut så här:

”LISTEN TO PEOPLE FROM mit VIA http FOR posts”

Sådana funktioner går förstås att uppnå även med andra programmeringsspråk men är enligt Sep Kamvar oftast komplicerade procedurer. Det ska även gå att importera funktioner från andra språk.

Under det senaste året har en Dog-kompilerare utvecklats och testats. Förhoppningen är att släppa språket i privat beta under de kommande månaderna. Språket väntas släppas som öppen källkod någon gång under våren i både server- och klientversion.