Anslut mot annan server
Förutom att genomföra olika åtgärder på den server man för tillfället sitt­er framför kan man ansluta ISE mot en annan server och köra cmdlets på den i stället. Man kan visserligen göra det direkt via Powershell-tolken, men det är enkelt och bekvämt att ansluta till en annan server eller klient med ISE.

För att verkligen testa det här fullt ut provade vi också att använda Powershell för att skapa virtuella servrar i Microsofts nya molntjänst Azure IaaS. Efter att vi registrerat en fil som innehåller det certifikat som garanterar säkerheten på vår Azure­instans kan vi använda en cmdlet som heter New-AzureVM för att skapa en ny virtuell maskin.

"Möjligheten att kombinera cmdlets ger närmast obegränsade alternativ för automatisering."


Powershell kan arbeta på distans. Här har vi installerat cmdlets för
Azure och håller på att skapa en virtuell maskin i Azure IaaS via Power-shell.Domänkontrollanter innehåller cmdlets för att hantera användare. Här skapar vi en
lista på samtliga användare i domänen, som sedan ligger till grund för olika åtgärder vi vill genomföra på användarna.

TechWorlds slutsats
Powershell ger god flexibilitet och möjligheten att kombinera cmdlets från olika produkter ger närmast obegränsade alternativ för automatisering.

Det faktum att Microsofts samtliga serverprodukter kommer att baseras på Powershell och att den traditionella grafiska miljön reduceras till att bli en Powershell-generator talar för att det är hög tid för de flesta administratörer att lära sig mer om Powershell. Ska man kunna använda de produkter man köper fullt ut är det helt enkelt ett måste, eftersom långt ifrån alla funktioner exponeras via den grafiska miljön.

På tal om automatisering är det i System Center-produkten Orchestrator möjligt att köra Powershell-skript som del av olika arbetsflöden, vilket tillsammans med portalprodukten Service Manager ger oanade möjligheter till självbetjäning för dina användare.

Nätet är fullt av exempel på skript som utför olika åtgärder. Börja gärna med sådana exempel och anpassa för dina behov – det kommer troligen att underlätta både din vardag och din karriär.

Läs mer

Stor och bra sajt som behandlar Powershell. Det finns ett aktivt forum där du kan ställa frågor, och de har en stor bank med skriptexempel som genomför efterfrågade åtgärder. powershell.com

En serie mycket bra filmer från Technet som i fem delar tar upp det viktigaste kring Powershell. Se den! tinytw.se/shellcast

Fakta

  • Azure och Azure IaaS: Övergripande namn på Microsofts molntjänster för utvecklare och it-proffs. Har hittills varit en plattform att placera webbaserade applikationer på (paas, platform as a service) men i och med den nya rollen virtual machines finns också en iaas-tjänst (infrastructure as a service), där man kan placera traditionella virtuella servrar.
  • cmdlet: Enstaka kommando i Powershell. Exempel: Move-Mailbox eller New-AzureVM.
  • ISE, Integrated Scripting Environment: Microsofts grafiska utvecklingsverktyg för Powershell.
  • | (pipeline): Tecken som används för att skicka data mellan olika cmdlets. Kallas pipeline, pipe, vertikalis eller lodrätt streck.
  • Powershell: Kommandoradsbaserat skriptspråk som kan genomföra och automatisera åtgärder i olika produkter baserat på avancerade filtreringsmöjligheter.
  • VMM, Virtual Machine Manager: Del-produkt i Microsoft System Center för att hantera interna virtuella miljöer.
  • växel (även argument, flagga, option): Anger hur ett kommando ska bete sig. Det finns bara ett visst antal förutbestämda växlar som kan användas i ett kommando.