dir kommandot

Dir-kommandot i dos med alla dess switchar kan jämföras med hur man kan ställa in Utforskaren genom att bläddra runt i Visa-menyn och använda alternativet Verktyg > Mappalternativ. Men en så enkel sak som att bara visa alla exe-filer i hela filträdet, sorterade baklänges och mata ut resultatet i en textfil, går inte att göra i Windows. I dos gör man det med kommandot: dir *.exe /o-n /s > dirfil.txt

demo 86

En tidig prompt från utvecklingssatsen SDK-86 för Intels 8086-processor, grunden till
alla pc-datorer idag. Prompten var en enkel punkt. Ett typiskt kommando var att visa minnesinnehållet (D=Display) från adress 1000, 10 (hex) positioner framåt. Texten är utskriven på en Teletype, en tidig skrivande terminal.

Första fönsterkraschen
Windows började krascha på våra datorer kring 1985. Undertecknad var själv emot fönstersystem och tyckte att MS-Dos var alldeles utmärkt. Framför allt kraschade det aldrig. Man behövde i och för sig veta vad man ville göra på förhand och formulera ett kommando därefter, men det är väl naturligt med datorer? Om man inte vet vad man vill, kan datorn inte göra något. När jag var systemadministratör på Novell Netware var det promptar och primitiva menyer som gällde – ju längre och finurligare kommandosträng, desto bättre.

"I och med att vanliga användare inte längre behövde lära sig MS-Dos-kommandon har gradvis förståelsen för vad som händer i datorn försvunnit."
IMSAI 8080

Hemdatorn IMSAI 8080 var inte interaktiv. 
Bild: Rama (Wikimedia Commons)

word text

word text punktmatris

Samma text som det ser ut i en modern version av Word och i Word for DOS. Markören visar numera exakt var nästa tecken kommer att sättas in. Förr fick man försöka komma ihåg att det markerade tecknet skulle knuffas framåt.

apple II dynasty

Den allra första hemdatorn Apple II klarade 24 rader om 40 tecken och bara versaler. Trots det uppstod snabbt många spel, som det legendariska Dynasty, där man skulle försöka hålla en befolkning vid liv. Bild: Huw Williams

ljuspenna

Arbete med ljuspenna 1969. Under en kort tid var det den allra hippaste formen av interaktivitet, men måste ha varit otroligt jobbig att redigera text med. Bild: Greg Lloyd (CC BY 2.0)

Egna fönster
Alla Dos-kommandon motsvaras mer eller mindre av ett eget Windowsfönster i dag. Till exempel är Utforskaren en i mitt tycke primitiv variant av kommandot dir. Allt man kunde göra med dir, sorteringsordningar och dylikt, finns i dag som kommandon under Visa-menyn eller i fälten över varje kolumn i filfönstret. Naturligtvis kan Utforskaren göra andra saker än dir, till exempel läget Miniatyrer, eftersom det inte gick att visa bilder i Dos.

Ser det ut som att promptar och kommandoradskommandon är på väg bort? Nej, knappast. Så länge man kan göra betydligt mera välriktade kommandon från en enkel kommandorad än med ett antal klickningar och dragningar i ett fönstersystem, kommer kommandona att finnas kvar. Det finns fortfarande saker som kan göras i kommandotolken i Windows som inte kan göras i fönstersystemet. Kommandona pipe och redirection saknar exempelvis helt och hållet motsvarighet i Windows.

I och med att vanliga användare inte längre behövde lära sig MS-Dos-kommandon har gradvis förståelsen för vad som händer i datorn försvunnit. Majoriteten av datoranvändarna i dag förstår inte sig på datorn, utan använder bara det som någon annan tänkt ut. Internet är måhända toppen av detta, något som alla kan klicka sig igenom utan att behöva förstå en enda bit av vad som egentligen händer. Man bara klickar, så blinkar det och den dag det inte blinkar som man är van blir man alldeles ställd och måste ringa supporten. Supportteknikern tar sig för pannan, förklarar för sjuttioelfte gången och fönsteranvändaren går sin väg, glad, och har glömt saken.

Läs mer på nätet

Erik Duval på universitetet K U Leuven har en fin presentation om interaktivitet, men du får stå ut med lite nederländska: tinytw.se/chihist

Human–computer interaction, hci, är ett massivt forskningsfält. Wikipedia har en utmärkt artikel som introduktion: tinytw.se/compint

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning