Microsoft har delat med sig av hur företagets nya surfplatta vuxit fram. Foto: Microsoft

Vid ett pressevent i Redmond för särskilt inbjudna journalister passade Microsoft nyligen på att visa upp hur företaget utvecklat, testat och tillverkat sin nya surfplatta.

Själva utvecklingsprocessen ska ha dragit igång sommaren 2009, i samband med att företaget skiftade fokus från Windows 7 till Windows 8.

Bland annat ska enhetens formgjutna VaporMg-magnesiumchassi ha tagits fram genom en omfattande prototypfas där flera hundra olika modeller av varierade format och skärmstorlekar utvärderats


Här skymtar några av de cirka 200 specialkonstruerade komponenter som Surface består av. Foto: Microsoft.

Extra intressant är att 3d-skrivare (vissa egenutvecklade sådana) spelat en viktig roll i processen då prototyper på så sätt kunnat framställas snabbt. Det har även hjälpt utvecklarna att laborera med enskilda detaljer så som usb-portens placering.

Surface ska även ha en skärm med mindre reflektioner och bättre ljusstyrka än vanligt, tack vare att lcd-lagret och det ovanpåliggande glaset på skärmen fogats samman, något som är ovanligt på stora skärmar.

Rent generellt ska tillställningen ha fokuserat mycket på formgivningen men några detaljer nämndes även kring de inre komponenterna, så som hur de två antennerna placerats för att kunna ge optimal trådlös prestanda.