Med optomekaniska accelerometrar inbäddade i kiselkretsar kan vi få mikrosensorer med extremt högre känslighet än de som finns i dag. Bild: Martin Winger/Caltech

Vid California Institute of Technology och University of Rochester har forskare tagit fram en ny extremt känslig accelerometer som sägs visa vägen för nästa generation mikrosensorer.

I stället för att låta en elektrisk krets känna av rörelser använder forskarnas sensor laserljus. Kombinerat med enhetens lägre massa sägs det göra sensorn 1000 gånger mer känslig för rörelser än dagens mest noggranna system.

- De nya strukturerna som vi tagit fram visar att högpresterande optiska sensorer är möjliga att bygga. De kan dessutom krympas och integreras för att en dag kunna kommersialiseras, säger Oskar Painter, professor i tillämpad fysik vid Caltech.

Sensorerna tros bland annat ha en framtid inom flygindustrin, för olje- och gasutvinning och för avancerade reklamsystem i butiker. Men sensorerna bör egentligen passa alla områden med behov av extrem precision.

Kommersiell användning ligger dock en bit bort eftersom forskarna fortfarande måste lista ut hur den optiska lösningen ska överföras till kiselkretsarna.