Libre presentation

Libre Office importerar vår ppt-fil utan större problem, men har inte stöd för alla animeringar. Gränssnittet gör det lätt att jobba för den som är van vid gamla Office-versioner.

Libre text

I Libre Office kan du precis som i Office 2003 få upp ett stort antal verktyg som små knapplister, här placerade på sidan.

Microsoft har måttstocken
Sedan snart ett par decennier har Microsoft Office varit produkten för alla konkurrenter att försöka mäta sig med. Office-dokumenten är den branschstandard som alla måste anpassa sig till. Men Microsofts dominans på marknaden är inte bara ett resultat av inlåsning och användarnas ohejdade vanor. Vi vill hävda att Microsoft säljer den i särklass mest kraftfulla och funktionsfyllda programsviten.

De tre huvudprogram som vi fokuserar på här – de för ordbehandling, kalkyl och presentation – är mycket slagkraftiga i Office 2010. Libre Office och Iwork är även de relativt kompetenta och bland grundfunktionaliteten är det inget som något av de tre programmen saknar.

Det är enkelt att skapa och redigera texter i ordbehandlaren med grundläggande formatering och lättarbetade stilmallar, typmallar för standarddokument, enklare formgivning med bilder och grafik, stavningskontroll, ändringsspårning för redigeringssamarbete, kommentarer, och mycket mer.

office kalkyl

I Microsoft Excel 2010 finns det många intressanta sätt att få presentationen av siffror tydlig, till exempel kan formateringen av celler styras per automatik utifrån dess värde.

office presentation

Det kan vara svårt att få överblick över den mängd altarnativ och funktioner som Office 2010 innehåller. Endast ett fåtal kan visas på skärmen åt gången.

Tabeller snabbt och smidigt
I kalkylprogrammen skapas snabbt och smidigt siffertabeller med länkade uträkningar, kolumn-sortering, cellformatering för tydlig presentation och diagramgenerering med möjlighet till en stor variation diagramtyper och formatering och inkludering av andra media.

Likaså i presentationsprogrammen, där alla tre utan tvekan fyller behoven för de allra flesta användare.

Det är bara det att där funktionsutbudet för Iwork och Libre Office tar slut, fortsätter Microsoft rada upp valmöjligheter, alternativa tillvägagångssätt och smarta detaljer. Är de ett måste för att kunna göra ett fullgott jobb? Nej, det finns nog ingen användare som inte skulle klara sig med funktionerna i till exempel Libre Office. Men de användare som på allvar utnyttjar programmens mer avancerade funktioner kan med Office 2010 få sig ett visst lyft i produktivitet och arbetseffektivitet.

Lätt att göra snyggt
Även Apple Iwork har här vissa unika kvalitéer. Inte när det gäller specifika funktioner, men upplägg och gränssnitt tillsammans med ett stort urval av väldesignade mallar och designelement som användare lätt kan experimentera med, är det enkelt att skapa snygga och kreativa dokument för säljmateriel eller presentationer.
Microsoft Office innehåller också en mängd andra program som kan addera värde. Beroende på vilken version av paketet man köper får man även med databashanteraren Access, lättanvända layoutprogrammet Publisher, videokonferenssystemet Lync och planeringsverktyget Project. I vissa volymlicensavtal för företaget ingår också Office 365-åtkomst i priset, och då får man bland annat Lync via webbgränssnitt.

Libre har också bonusar
Även Libre Office har ett par bra program utöver Writer, Calc och Impress. Här hittar vi grafikprogrammet Draw, databashanteraren Base samt Math, ett program som hjälper till att skapa komplexa matematiska formler.

De webbaserade programmen är alla klart enklare och mindre funktionsrika än de lokalt installerade. Man skulle lätt kunna tro att Office 365 tack vare kopplingen till Office 2010 skulle dela dess funktionsrikedom, men faktum är att Office Web Apps som de fyra funktionerna (Word, Excel, Powerpoint och Onenote) kallas är det mest sparsmakade av våra testade paket. Vi är till exempel mycket begränsade vad gäller formatering av dokument. För enklare jobb duger det bra, men vi saknar bland annat möjlighet att redigera stilmallar, placera bildelement och redigera befintliga adresser i länkad text.

Zoho och Google är klart mer avancerade. Web Apps är tänkt att ge användaren bara det absolut mest nödvändiga, med möjligheten att uppgradera till nästa nivå av Office 365 och få fulla Office 2010 för installation. De andra två har ingen egen fysisk produkt att sälja, och leverantörerna försöker därför så gott det går matcha funktionaliteten i de stora programmen.

Vilket kontorspaket använder ditt företag?
Det är inte längre tillåtet att rösta.