Inte så illa som Google
I Zohos program kan du öppna filerna direkt och spara dem i Office-format. Även här riskerar man att förlora en del formateringselement, men inte lika mycket som hos Google. I bägge fallen förlorar man till exempel stilmallar från Word, viss cellformatering (men inte några kalkylfunktioner) i Excel och vissa övergångseffekter och animeringar i Powerpoint.

Slutligen: en viktig fråga för it-avdelningen är givetvis vilken typ av kontakt de har med leverantören. Om de behöver lösa en slutanvändares problem eller har frågor om integreringen i den lokala it-miljön, hur får de svar?

Den här biten är Microsoft bra på, och det kan för många it-avdelningar vara värd den högre prislappen. De har en kompetent supportresurs som tecknare av volymavtal eller kunder som har Office 365 får tillgång till. Dessutom finns gott om lokala tredjepartskonsulter och partners som kan hjälpa till med allt från utrullning, internutveckling och utbildning av slutanvändare.

Även Apple har en bra, om än lite mindre, organisation för företagssupport. Det mesta sköts av partners, Apples egna organisation i Sverige är främst inriktad på marknadsföring.

Google har ett fåtal licensierade partners i Sverige, men huvudsakligen hänvisas administratören till supportsidor på webben och Googles forum.

Samma sak gäller för Zoho och Libre Office som bägge saknar annat stöd än det it-avdelningen själv kan hitta och läsa om.

testresultat

TechWorlds slutsats
Valet av kontorsprogram är en svårare fråga man kan tro. Det är inte bara att köpa en uppsättning och installera. De olika alternativen är svåra att jämföra och måste tänkas på i sitt separata sammanhang. Google Apps och Zoho Docs är bägge delar av en större webbaserad infrastruktur med e-posthantering, webbpublicering och ett stort antal nyttiga företagsverktyg runt omkring.

Varken Google eller Zoho, och inte heller Web Apps i Microsoft Office 365, fungerar fullt ut som en ersättning för ett kraftfullt Office-paket, men för många mindre företag kan de utgöra en grundplattform, och man kan sedan komplettera med enskilda Microsoft Office-klienter för enstaka användare. Här ser vi framförallt Zoho som en riktigt vass utmanare, då dess funktionsrika program räcker långt för de flesta anställda.

Att köra öppna Libre Office på kontoret kan vara ett alternativ, men man ska då räkna med att en hel del moderna funktioner runt dokumenthantering, samarbete och informationsdelning saknas. Det är funktioner som ofta förbises, men som vi tycker att ett företag ska ta på allvar år 2012.

Mest lockande tycker vi ändå Office 365 är. Dels med tanke på den trygga kompatibiliteten med dokument som ska skickas till och från företaget, dels med tanke på att de allra flesta företag redan har Microsoftbaserade it-miljöer, till exempel Exchange för e-post och kalender, kanske gamla Office-versioner och till och med lokal Sharepoint-server.

Smartaste valet för ett företag bör därför vara en mix, Office 365 med enbart Web Apps för de användare som har beskedliga behov av funktionalitet i programmen, och deluxe-abonnemanget för som antingen behöver alla funktioner i Office-programmen eller jobbar bärbart och utanför det lokala nätverket, och därmed behöver pålitliga verktyg offline.

En snålvariant av samma sak vore till exempel att använda Zoho eller Google (Google faller sig naturligt för en del företag redan idag använder Apps för e-posthantering) och sedan komplettera med öppna Libre Office. Du får inte riktigt samma funktionsutbud och framförallt inte samma supportmöjligheter, men ett betydligt lägre pris.

På horisonten: Office 2013

I detta test har vi tagit med Microsoft Office 2010, då det är den version som du som står inför kontorsprogramsval just nu har att ta ställning till. Men nästa version av Office är på väg. Några av nyheterna är:

Windows RT-stöd. Office 2013 kommer att gå att köra på x86/x64-baserade datorer samt nya Windows-surfplattor med Arm-arkitektur. Gränssnittet är mer anpassat till den visuella upplevelsen i Windows 8, men behåller i stort samma struktur som förut, med ribbon-baserade menyer.

Strömmad applikation. Office behöver inte längre vara lokalt installerat. I stället kan man få alltsammans som molntjänst med programfunktionalitet som strömmas till via nätet.

Appar för Office. Förutom VBA kan nu exempelvis Python, Perl html5 och css användas för att lätt skapa snygga och funktionsrika tilläggsfunktioner. De kan sedan göras tillgängliga, även för försäljning, i Windows Store eller internt i ditt företag i en funktion kallad App Catalog.

Nya funktioner och verktyg.
Givetvis innehåller Office 2013 också en mängd nya funktioner för användaren. Till exempel finns nya verktyg för dataanalys i Excel, möjligheten att redigera pdf-filer direkt i Word och nya sätt att bädda in dynamiska dokument.


Illustration: Jonas Englund
Foto: Arthur Payne

Vilket kontorspaket använder ditt företag?
Det är inte längre tillåtet att rösta.