Ett billigt tilläggskort ska göra expansionspinnarna på en Raspberry Pi mer lättillgängliga.

Utvecklaren Joe Walner har tagit fram en referensdesign för en så kallad breakout board till Raspberry Pi som säkert kan falla många entusiaster i smaken.

Kortet som heter Pi Crust är ingen revolutionerande produkt, men lovar göra det enklare att ansluta extern hårdvara till GPIO-porten på en Raspberry Pi. Kortet som ligger rakt ovanpå Raspberry Pi delar upp pinnarna i mer lättillgängliga grupper. Varje enskild pinne är dessutom tydligt markerad.

Pi Crust ska bara lägga till knappt två millimeter på höjden till en Raspberry Pi, så många projekt bör antagligen kunna koppla på ett sådant kort utan att modifiera inkapslingen.

Enheten presenterades tidigare under veckan och även om Joe Walner inte säljer själva enheten så har projektsidan länkar till var du kan hitta komponenterna. Företaget Oshpark som trycker själva kretskortet säljer dem för drygt 30 kronor styck.