Ihoprullade atomtunna lager av kol kan bilda kolnanorör som kan användas som transistorer i kretsar. Bild: IBM

IBM har passerat en viktig milstolpe i jakten på en efterträdare till kiselbaserade datorkretsar. De har nämligen lyckats placera ut mer än 10 000 transistorer av kolnanorör på en och samma krets med hjälp av kommersiella halvledarprocesser.

Till skillnad från dagens kretsar som etsar in kiseltransistorer i kretsmönster måste kolnanorören placeras ut med mycket hög precision. Ju tätare nanorören placeras desto svårare blir de att kontrollera och det är just vad IBMs forskare nu ska ha lyckats med.

Även om 10 000 transistorer knappast kan mäta sig med de miljardtals transistorer som dagens kiselkretsar kan rymma anser IBM ändå att det handlar om ett stort genombrott för att tekniken ska närma sig faktiska produkter. Tidigare har forskare på sin höjd lyckats placera några hundra transistorer av kolnanorör bredvid varandra.

Genombrottet har publicerats i tidskriften Nature Nanotechnology.