Färre versioner

Microsoft har förenklat sin versionshantering, som tidigare var alldeles för komplicerad. Istället för att ett erbjuda upp till nio olika alternativ för Windows 7, kommer Windows 8 endast som Home, Professional och Enterprise.

Snabbare boot

Windows 8 har en markant snabbare uppstartstid än sin föregångare Windows 7. Även växlingen mellan program och skärmar och att gå tillbaka till startsidan går också väldigt snabbt.

Levereras med Hyper-V

Du får Microsofts Hyper-V hypervisor i Professional och Enterprise-utgåvorna av Windows 8, vilket alltså är samma version som levereras med Windows Server 2012. Den ersätter Windows Vista/Windows 7 Virtual PC för att fungera som en ren robust hypervisor. Lustigt nog är det också det program som används för att köra en tidigare version som du nu uppgraderat från, som Windows XP, Vista eller Windows 7.

Smärtfria uppgraderingar

Alla uppgraderingar som vi försökt från Windows 7 till Windows 8 fungerat felfritt och utan klagomål eller irritation. Microsoft menar att överallt Windows 7 fungerar, ska det också gå att installera Windows 8. De enda begränsningarna som det har rapporterats om är där drivrutiner för avancerade bildskärmar ännu inte finns tillgängliga.

Bättre virtualisering

Microsofts virtualiseringsverktyg för applikationer, App-V, har uppgraderats och har nu en fysisk-till-virtuell funktion. AppV V5 tillåter liksom tidigare versioner en Remote FX-baserad gui-anslutning till ett program som körs någon annanstans. Det verkar som om programmets uppstart, inställningar och körning sker lokalt, men kommunikationen är i själva verket länkad till programmet på en server någon annanstans.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning