ingångsbild

Vi fortsätter att arbeta oss igenom nyheterna i Windows Server 2012 och turen har nu kommit till områdena terminaltjänster och nyheter på lagringsområdet. Vissa saker är splitternya och andra är förbättringar av befintliga funktioner. Vi dyker direkt på det första ämnet som är terminaltjänsterna.

Terminaltjänster


Terminaltjänsten i Windows Server är i sig långt från ny, men den har fått en hel del nya funktioner i den nya versionen.

De största nyheterna finns i protokollet rdp, det har blivit vassare på olika sätt. Här ser vi ett exempel på att Microsoft lånat egenskaper från pcoip och hdx – man kan numera använda olika codecs för olika delar av skärmen, till exempel för multimedia, bilder och text, vilket gör det mycket trevligare att arbeta med fjärrsessioner.

Rdp har också äntligen utrustats med progressiv rendering, det vill säga att inte hela skärmen måste överföras på en gång utan byggs upp efter hand när den överförs. Det här har funnits länge i pcoip och gör att en fjärrsession fungerar bättre över långsammare förbindelser.

Det är numera också möjligt att använda udp som protokoll för att överföra skärmen. Du kan slå av överföringen via udp och bara använda tcp om du vill, det kan vara bra eftersom det finns risk att vissa delar av skärmen inte uppdateras med udp – det kan vara förödande om det till exempel är en röntgenbild som man tittar på.
Klienten mstsc.exe har fått en ny inställning som heter Auto Detect som anpassar inställningarna efter tillgänglig bandbredd, även under pågående session, och användaren måste alltså inte besluta sig för en viss typ av anslutningstyp vid anslutningstillfället.

Analys VDI

Det är numera lätt att få en vdi-lösning på plats med Windows Server. Här håller vi på att bygga en ny klientpool med klienter som skapas om vid varje avloggning.

Slopat krav för virtuell gpu
Remotefx med äkta gpu fanns redan i Windows Server 2008 R2, så du kunde använda 3d-applikationer via en fjärrsession och få aerostöd i en vm som du anslöt till. Men det krävde att du hade en fysisk grafikprocessor i servern, och det kunde bli ganska dyrt eftersom kortet behövde ha mycket minne i grafikprocessorn för att fungera bra.

Det här har utökats i Windows Server 2012 så att du kan få en virtuell gpu utan att ha ett fysiskt grafikkort i servern. Det enda operativsystem som fungerar med en sådan virtuell gpu är dock Windows 8, så det verkar som att Microsoft mest har riktat in den här funktionen mot vdi-lösningar baserat på Windows 8.

På tal om Windows 8 har rdp också utrustats med möjlighet att överföra information om pekskärmar, så det går numera att använda en pekplatta som klient och få fullt stöd för att arbeta med fingrarna i en fjärrsession. Windows 8-klienten innehåller också en Metroversion av klienten för fjärrskrivbord som gör den enkel att använda på en pekplatta.

Lösningen var inte lösning
Ett område som är hett i dag är vdi. Den vdi-lösning som kunde skapas med 2008 R2 var så dålig att den knappt kunde kallas för lösning. I Windows Server 2012 har vdi-tekniken utvecklats oerhört mycket, och man har lånat en hel del funktioner från de största befintliga lösningarna VMwares produkt View och Citrix Xendesktop.

Det finns två olika sätt att få fart på sin vdi-lösning. Det ena är en enkel installation där man egentligen bara pekar ut en syspreppad Windows 7- eller Windows 8-mall i form av en vhdx-fil, sedan gör Windows Server 2012 resten av jobbet åt en.

Det andra sättet är en mer avancerad installation där man får styra mycket mer själv hur man vill ha olika inställningar.

Komplett på bara minuter
Efter att vi valt en enkel installation installeras automatiskt Hyper-V på utvalda servrar och vi har fått en komplett vdi-lösning på plats efter bara några minuter.

En av rollerna som konfigureras är connection broker, som styr in användarna till rätt klient. Vi får också en webbportal som användarna kan surfa in till för att ansluta till sin vdi-klient. Vi provar att ansluta och kommer direkt in till vår klient utan problem.

Vdi-lösningen har de viktigaste funktionerna på plats. Vi kan till exempel välja om vi vill skapa en flytande pool av klienter så att användaren kommer att få en av de lediga klienterna när han eller hon loggas in. När användaren loggar av kastas klienten och görs om från grunden.

Alla personliga inställningar sparas på en separat datadisk som överlever en sådan förnyelse av klient, så för användaren märks inte mycket av att detta sker. Han eller hon kan förstås inte installera egna program, för de kastas förstås bort när klienten tas bort efter avloggning.

Det är enkelt att uppdatera en sådan klientpool med en ny modermall, som kanske patchats och uppdaterats med nya program, som från och med då ligger till grund för de klienter som skapas åt användarna.

Vilken är den största nyheten för lagring i Windows Server 2012?


Michael Anderberg, konsult på Truesec.

– För mig är datadeduplicering den största nyheten inom lagring i Windows Server 2012. Det är en funktion som analyserar data på blocknivå för att sedan jämföra dem med andra block på disken. Finns just det blocket redan kan den länka till det i stället för att lagra det en gång till. Effekten blir att du sparar 30–50 procent diskutrymme med blandade filer på en vanlig filserver. Om det handlar om virtuella maskiner kan besparingen bli ända uppemot 20 till 1 – på befintlig hårdvara!

Själva funktionen är implementerad som en filterdrivrutin som installeras som en tjänst under filserverrollen. Sedan är det bara en kryssruta för att slå igång det, eller varför inte passa på att använda ett kort Powershell-kommando? Och vilken tycker du är den största nyheten rörande rds?

– Rds och vdi i Windows Server 2012 har genomarbetats från grunden och Microsoft har så gott som rättat till allting som har efterfrågats. Det finns nu stöd för den senaste hårdvaran till exempel Direct X 11, bättre stöd för wan, Powershell, förenklad single sign-on tack vare bättre certifikathantering och förbättrat klustringsstöd.

Men den allra största nyheten för mig är dedikerade diskar för individuell användarinformation, som gör det möjligt att i mycket högre grad utnyttja delade vdi-klienter och därmed spara resurser. De kan sättas upp från en gemensam mall men ändå ge fullt stöd för egna profiler.

En annan nyhet som jag verkligen uppskattar är att kravet på en fysisk gpu nu tagits bort. Det gör att man kan erbjuda avancerad grafik från servers utan gpu.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

 • codec, coder/decoder: Anger vilket format en bild eller ett ljudklipp har skapats med. Exempel är mp3 för ljud och h.264 för bild.
 • filquota: Möjligheten att styra hur mycket data en användare får lagra på en viss volym.
 • gpu, graphics processing unit: Fysisk processor som sitter på ett grafikkort.
 • lun, logical unit number: Utdelad lagringsyta som har skapats som en del av en större underliggande fysisk lagringsyta.
 • pcoip, pc-over-ip: Konkurrent till rdp som används i VMwares vdi-produkt View.
 • refs, resilient filesystem: Nytt filsystem i Windows Server 2012 som är mycket slagtåligt och har funktioner för att laga sig själv.
 • rdp, remote desktop protocol: Protokoll för att ansluta till kompletta fjärrskrivbord eller enstaka utdelade applikationer.
 • rds, remote desktop services: Samlingsnamn på alla terminalserverrelaterade funktioner i Windows Server 2012.
 • storage spaces: Samlingsnamn för tekniker i Windows Server 2012 för att skapa feltoleranta lagringslösningar.
 • storage pools: Ett antal fysiska hårddiskar bygger upp en storage pool. På den skapar du sedan diskar, storage space, och i diskarna skapar du sedan volymer som formateras och används för att lagra data.
 • vdi, virtual desktop infrastructure: Teknik som innebär att användarnas datorer körs centralt som virtuella datorer och användarna ansluter till dem via till exempel rdp eller pcoip.
 • vhdx, virtual harddisk-x: Format för virt-uella hårddiskar. Kan fyllas upp till 64 terabyte i storlek.