Analys VDI

Det enklaste sättet att ansluta till en vdi-klient är via en webbläsare. Efter att vi klickar på ikonen kommer vi in till Windows 8-skrivbordet på vår egen klient.

Analys Lagring

Det finns många nyheter på lagringsområdet i Windows Server 2012. Här håller vi på att slå på deduplicering och vi installerar också stöd för iscsi- och nfs-tjänster.

Personlig pool möjlig
För de scenarier där man vill att användaren ska komma tillbaka till sin egen klient varje gång kan man skapa en personlig pool i stället. Då kan användaren göras till lokal administratör och tillåtas installera egna produkter på klienten. Det här sättet att införa vdi påminner mest om en traditionell klient och måste då också hanteras som en sådan, till exempel med lokal patchhantering och utnyttjande av exempelvis SCCM för inventering och produktutrullning.

Det märks tydligt att Microsoft har tittat på hur VMware och Citrix har utformat sina produkter, och den inbyggda lösningen är troligen fullgod för flertalet svenska företag. Tillsammans med nyheterna i Windows 8 och de förbättringar som skett i rdp och Remotefx har du en ganska tilltalande helhetslösning när du använder de inbyggda funktionerna i Windows Server 2012 för en vdi-lösning.

Lagring


Det finns en hel del nya funktioner på lagringsområdet i Windows Server 2012. Till exempel har vi fått ett helt nytt filsystem i form av resilient filesystem, refs, utformat för att vara extremt feltolerant. Det använder tekniken allocate-on-write vid skrivning vilket gör att inga data kan tappas bort till exempel på grund av att strömmen brutits.

Refs innehåller också skydd mot bit rot och tillsammans med diskhanteringstekniken storage spaces ger det ett mycket bra skydd mot att data blir korrupt på disken. Mer specifikt är det funktionen scrubbing, som utnyttjar storage pools, som tacklar bekymret med bit rot, det vill säga att data som sällan används ”ruttnar” på disken och blir oläsligt efter en tid. Scrubbing innebär att filsystemet arbetar sig igenom hela disken och kontrollerar att data inte har ruttnat. Hittas felaktigheter lagas dessa automatiskt om man använder refs på en storage pools-volym.

Om man inte använder storage pools och ett fel smyger sig in i filsystemet kan felaktiga data tas bort och volymen kan ändå hållas konsistent som helhet.

Det här innebär också att gamla verktyg som chkdsk inte längre behöver arbeta mot hela volymen då de ska laga en volym, utan kan rikta in sig på endast de trasiga sektorerna. Det gör att chkdsk körs på under 8 sekunder oavsett storlek på volymen, till skillnad från den extremt långa tid en traditionell chkdsk-operation skulle ta på så stora volymer som refs är tänkt att användas för.

Tusen miljarder terabyte
Refs har stöd för extremt omfattande volymer och du kan, om du hittar en så stor hårddisk, skapa volymer som är 1 yobibyte stora – det är tusen miljarder terabyte!

Refs saknar dock vissa funktioner. Du kan till exempel inte använda filquota för användare och det går inte heller på bootvolymen.

Vidare finns numera stöd för deduplicering direkt i filsystemet. Det fungerar märkligt nog inte heller med refs utan kräver gamla hederliga ntfs. Vi testade dedupliceringen genom att kopiera upp en 400 megabyte stor fil i fem exemplar. Efter bara någon minut hade vi fått tillbaka det mesta av utrymmet och i stället för 2 gigabyte var det bara 600 megabyte som togs i anspråk på disken.

Hur mycket utrymme just du kan spara genom att använda dedupliceringsfunktionen beror förstås på vilken sorts data som lagras på din server – du kan använda det inbyggda verktyget ddpeval.exe för att uppskatta hur mycket besparing du skulle göra. Du kan också köra samma verktyg på en 2008 R2-server för att se hur mycket utrymme du skulle kunna vinna på att uppgradera till Windows Server 2012.

En annan nyhet som vi tidigare berörde är storage pools. Det är ett sätt att gruppera fysiska diskar till logiska diskar, och du kan sedan skapa lun, eller storage spaces som Microsoft kallar dem, från de logiska diskarna som du sedan formaterar med refs eller ntfs. Du har sedan länge kunnat skapa raid-set eller speglingar med Windows Server, men först nu kan du skapa dynamiskt tilldelade lun som spänner över flera fysiska diskar.

Analys Lagring

Efter att vi installerat stöd för nfs kan vi enkelt dela ut mappar för användning av nfs-klienter från olika operativsystem, till exempel VMware ESX.

Analys Lagring

Windows Server 2012 innehåller ett helt nytt filsystem som heter refs. Det är oerhört feltolerant men saknar tyvärr vissa funktioner som vi är vara att använda i ntfs.

Diskar på stand by
Som i alla vettiga lagringssystem kan du också ange olika grader av feltolerans, till exempel raid 1 eller raid 5, och du kan dessutom ha stand by-diskar som är redo att hoppa in och jobba när en disk går sönder.

Microsoft har helt enkelt tittat på hur professionella, hårdvarubaserade lagringssystem arbetar och skapat en likartad lösning direkt i operativsystemet. Vi får väl se hur detta kommer att falla ut i praktiken – även om det är trevligt att lagringsfunktionerna blir allt mer avancerade i mjukvaran är det nog tveksamt om företag kommer att ersätta sina hårdvarubaserade lagringslösningar med servrar som kör Windows Server 2012.

Det ingår också stöd för att skapa iscsi- och nfs-lagringslösningar i Windows Server 2012. Via serverhanteraren är det enkelt att lägga till tjänsterna och sedan kan vi skapa ett iscsi-target som utformas som en vhdx som i sin tur delas ut via iscsi. Det går bra att expandera den i efterhand och vi kan tilldela olika behörigheter baserat på till exempel ip- eller mac-adress.

Efter att vi installerat nfs-tjänsten ser vi en ny flik då vi ska dela ut en mapp, och kan välja att dela ut den via nfs i stället för smb. Det här är trevligt eftersom det finns flera olika tillämpningar som hellre vill arbeta med nfs än smb.

Ett exempel är att vi nu kan skapa en lagringsserver baserat på refs och Windows Server 2012 som lagringsplats för våra VMware ESX-servrar. Kombinerat med de nya klustringstjänsterna skulle det kunna ge god tillgänglighet på vår lagringslösning utan att det behöver kosta en förmögenhet.

Vilken är den största nyheten för lagring i Windows Server 2012?


Mikael Nyström, konsult på Truesec.

– Microsoft har sagt att man vill kunna ge kunderna lagringsfunktioner som vanligtvis finns i mycket dyra san och nas, och det har man faktiskt lyckats rätt bra med.

– En av de första saker som jag upptäckte var att man har ”stulit” idén kring gamla Windows Home Server, nämligen storage spaces-konceptet. Med det kan man alltså skippa tramset i raid-kontrollerna och presentera diskarna direkt, och man skapar sedan vad som kallas för en storage pool ovanpå dem. Ovanpå denna diskpool lägger man sedan virtuella diskar som kan skapas tunna eller ha en bestämd storlek. På diskarna kan man bestämma skyddsnivå, det vill säga ingen alls, spegling eller paritetsskydd. Så enkelt uttryckt har det blivit smidigare att skapa lagringslösningar även om man inte har råd med ett riktigt fläsk-san.

Vilken är den största nyheten rörande rds i Windows Server 2012?
– Jag visste att utvecklarna hade rds och vdi som ett fokusområde och var så klart nyfiken på vad som skulle dyka upp. Och jösses vad det hände saker! Rds och vdi mäter fördröjning i nätverket när man ansluter och baserat på mätningen bestäms vilka codecs som används i rdp-strömmen. Förbindelsen bedöms fortlöpande och växlar friskt mellan de olika protokollen tcp och udp och olika codecs för film, ljud och bild. Text är det enda som hela tiden åker med tcp 3389, resten optimeras kontinuerligt.

Rds är extremt enkelt att installera. Med sex klick är det igång och det enda du behöver göra när det är klart är att skapa en samling, en collection, av appar och publicera dem. Helt otroligt snyggt.

Vdi är också larvigt enkelt att sätta upp. Det är bara ett klick mer, då man väljer referensmall. Enligt Microsoft räcker en sådan enkel installation upp till 5 000 användare, kanske något större. Alltså räcker en sådan lösning till de flesta företag här i Sverige.

Fakta

 • codec, coder/decoder: Anger vilket format en bild eller ett ljudklipp har skapats med. Exempel är mp3 för ljud och h.264 för bild.
 • filquota: Möjligheten att styra hur mycket data en användare får lagra på en viss volym.
 • gpu, graphics processing unit: Fysisk processor som sitter på ett grafikkort.
 • lun, logical unit number: Utdelad lagringsyta som har skapats som en del av en större underliggande fysisk lagringsyta.
 • pcoip, pc-over-ip: Konkurrent till rdp som används i VMwares vdi-produkt View.
 • refs, resilient filesystem: Nytt filsystem i Windows Server 2012 som är mycket slagtåligt och har funktioner för att laga sig själv.
 • rdp, remote desktop protocol: Protokoll för att ansluta till kompletta fjärrskrivbord eller enstaka utdelade applikationer.
 • rds, remote desktop services: Samlingsnamn på alla terminalserverrelaterade funktioner i Windows Server 2012.
 • storage spaces: Samlingsnamn för tekniker i Windows Server 2012 för att skapa feltoleranta lagringslösningar.
 • storage pools: Ett antal fysiska hårddiskar bygger upp en storage pool. På den skapar du sedan diskar, storage space, och i diskarna skapar du sedan volymer som formateras och används för att lagra data.
 • vdi, virtual desktop infrastructure: Teknik som innebär att användarnas datorer körs centralt som virtuella datorer och användarna ansluter till dem via till exempel rdp eller pcoip.
 • vhdx, virtual harddisk-x: Format för virt-uella hårddiskar. Kan fyllas upp till 64 terabyte i storlek.