De fem rödmarkerade förstärkarkretsarna i en Iphone 5 står för närmare 60 procent av enhetens totala förbrukning, något som ETA Devices hoppas kunna halvera. Bild: MIT

Närmare en procent av världens totala elproduktion sägs gå åt till att driva mobila basstationer runtom i världen. Så mycket som 65 procent av den energin försvinner som värme när ineffektiv hårdvara omvandlar el till radiosignaler. Det gäller även hårdvaran i våra mobiltelefoner.

ETA Devices är ett svensk-amerikanskt avknoppningsföretag från Massachusetts Institute of Technology som enligt Technology Review säger sig ha löst problemet med en helt ny och betydligt mer energieffektiv förstärkardesign.

I korthet kan den nya tekniken växla mellan olika spänningsnivåer upp till 20 miljoner gånger per sekund för att alltid hålla lägsta möjliga spänningsnivå utan att signalerna förvrängs.

Lösningen ska visas upp i februari 2013 på Mobile World Congress i Barcelona och påstås då kunna halvera förbrukningen i mobila lte-basstationer.

Företaget arbetar även på en lösning för mobiltelefoner som tros kunna fördubbla batteritiden, men den verkar ligga något lägre fram i tiden. Målet är en enda förstärkare för samtliga mobilstandarder, till skillnad från de fem kretsar som exempelvis återfinns i en Iphone 5.