Kan komposterbara serverchassin bli vanliga i framtida serverhallar? Det är just vad Open Compute Project hoppas på.

Facebook startade Open Compute Project i april 2011 med avsikten att ta fram och sprida information om mer effektiva datacenterlösningar.

Nu har projektet utlyst en utmaning till entreprenörsstudenter vid Purdue University i USA som gäller att ta fram biologiskt nedbrytbara serverchassin.

Den bakomliggande tanken är att många byter ut sina servrar rätt frekvent, vanligtvis ungefär vart fjärde år men vissa byter så tätt som vartannat år.

- Även om stålet som vanligtvis används i sådana serverchassin brukar återvinnas, anser vi att det finns anledning att undersöka nya lösningar som bibehåller tåligheten men som tänjer gränserna för hållbarheten, skriver John Kenevey i ett blogginlägg på Open Compute Project.

Argumentet bygger på att återvinning av stål fortfarande förbrukar en hel del energi, vilket gör att det finns stor potential i ett komposterbart serverchassi.

Studenterna ska få arbeta med utmaningen under våren och därefter presentera sina lösningar. Det vinnande bidraget, eller bidragen, kommer att få medel för att bygga en fungerande prototyp.

Open Compute Project försöker även ta fram designlösningar som kan förlänga livstiden på övriga serverkomponenter, så att exempelvis bara processorerna behöver bytas ut i stället för en hel server.