The Witch kunde ta sig an tråkiga beräkningar som forskarna annars hade behövt göra med räknemaskiner. Bild: tnmoc.org

Vid det brittiska datormuséet i Bletchley Park, norr om London, har forskare under tre års tid metodiskt arbetat med att återställa en riktigt anrik arbetshäst.

Datorn som kallas The Witch, en förkortning för Wolverhampton Instrument for Teaching Computing from Harwell, togs i drift 1951. På den tiden kallades datorn däremot för Harwell Dekatron och användes av forskare vid det brittiska atomenergicentret vid Harwell i Oxfordshire för just atomenergiberäkningar.

Den 2,5 ton tunga kolossen anses vara världens äldsta fungerande digitala dator och användes omkring 80 timmar i veckan. Den kunde ta upp till tio sekunder på sig att multiplicera två tal, så särskilt snabb var den inte. Däremot var den oerhört korrekt i sina beräkningar och kunde arbeta oövervakad flera dagar i sträck.

En intressant detalj är att datorn arbetar med decimaltal snarare än binära tal. Programmen laddades in via hålremsor.

1957 hade datorn blivit omsprungen av många mindre och snabbare system, och flyttade därför till Stafford Technical College där den användes i utbildningssyfte. 1973 donerades den till ett museum där den länge stod utställd, innan den till slut monterades ner.

2009 återupptäcktes den av misstag av Kevin Murrell, som sedan dess ägnat mycket tid åt att återställa systemet. Väldigt lite sägs ha behövt bytas ut och de 480 reläer och 828 dekatron-rör som utgör maskinen är alla fortfarande i originalutförande.

Se video från BBC här nedanför (om den inte fungerar, klicka här)

Get Adobe Flash player