It-personlighetstyp nr 5: Übergeeken

Våldsamt intelligent, envist logisk och oroväckande asocial. Med andra ord, vad de flesta människor tänker på när de ombeds att beskriva en techie. I Myers-Briggs nomenklatur skulle Übergeek klassificeras som en inåtvänd, intuitivt tänkande och dömande person. Om Übergeeken absolut måste kommunicera med varelser av sämre intelligens (dvs. dig), skulle han eller hon helst göra det via e-post.