It-personlighetstyp nr 7: Löftesgivaren

Det finns inget den här personen inte kommer att säga för att avsluta en affär. Du vill ha egenskaper som den ursprungliga produkten aldrig varit avsedd att leverera? Klar. Du behöver det inom sex månader? Löftesgivaren fixar det på tre. Naturligtvis behöver han eller hon aldrig leverera något - det är ett jobb för utvecklarna. Förseningar, kostnadsöverskridanden och omöjliga uppsättningar av funktioner är krav som blir någon annans huvudvärk.