Blir mer produktiva
Allt med byod är inte negativt. Det handlar också om att ge de anställda verktyg för att bli mer produktiva.

– Det finns studier som visar att genom att man släpper in den privata tekniken på arbetsplatsen blir de anställda mer benägna att ta med sig arbetet in i den privata sfären. Man får medarbetare som


Anders Blom, Avanade.

spontant kolla jobbmejlen hemma, tar frivillig övertid och överlag uppfattar sig själva som mer effektiva och produktiva i jobbet, säger Anders Blom, infrastrukturchef på konsultföretaget Avanade.

Han ser byod som ett sätt för ett företag att bli mer konkurrenskraftigt, inte bara genom mer produktiva medarbetare, utan också som ett konkurrensmedel för att locka till sig talanger till företaget. Här får han medhåll från Mats Ericsson på F5.

– Det är inte ovanligt att den som söker ett jobb frågar just om de kan få använda sin Ipad på jobbet redan vid anställningsintervjun, säger han.

Utmaningarna för it-avdelningen handlar i huvudsak om tre saker. För det första, hur gör man för att göra företagets it-resurser tillgängliga för en mängd olika plattformar? Vanligtvis handlar det om system och applikationer specialskrivna för Windowsklienter, inte helt lätta att porta till andra plattformar. På ett större företag kan det handla om hundratals eller tusentals enskilda Win32-applikationer, egenskrivna eller kommersiella program. Att ge dem alla anpassade gränssnitt för olika operativsystem och hårdvaruplattformar kan bli en extremt omfattande uppgift. Och som sagt, det är inte säkert att de anställda har tålamod med det.

Krångla inte så mycket
– Här brukar vi rekommendera att våra kunder inte krånglar till det för mycket, säger Toni Drk på HP.

– Slutanvändaren får ett virtuellt skrivbord där företagets applikationer körs, som han eller hon kan koppla upp sig mot med vdi-klient på valfri plattform. Då kan it-avdelningen snabbt komma igång och erbjuda åtkomst till de applikationer som användarna behöver i den enskilda plattformen i stället för att behöva ta hänsyn till flera olika.

Sedan, menar han, kan man sätta igång och lyfta ut enskilda tjänster som anses extra affärskritiska ur den miljön och ge dem separata gränssnitt och bättre användarvänlighet i till exempel Android och IOS.

– Ett intressant verktyg för det är Citrix Receiver, som ger access till dokument, tjänster och skrivbord på mobila enheter, säger Anders Blom på Avanade.

– Hos Citrix finns också Mobile Application SDK, som gör att man kan anpassa enskilda funktioner för att ge dem bättre upplevelse på mobila enheter. Kompilera om legacy-applikationer och ge dem stöd för pekskärm, större knappar, smartphone-anpassade menyer, struktur som passar bättre på liten skärm, och så vidare.Ett av de enklare och säkrare sätten att snabbt få tillgång till företagets funktioner i en surfplatta eller smartphone är med virtuella klienter. Dessa kommer användaren åt med en vdi-app på den mobila enheten. Ett exempel på en enkel sådan är VMware View, här körd i IOS på en Ipad. Det finns en mängd sådana lösningar med olika funktionalitet, även frå Microsoft, Citrix och andra.

I orätta händer
Virtualiseringstanken går hand i hand med den andra stora utmaningen med byod: säkerheten. En av de stora riskerna med fler och fler mobila enheter som används i verksamheten är att de kan hamna i orätta händer, och då ska det inte finnas viktiga dokument, adressböcker och interna konversationer lagrade på dem. En virtuell miljö med serverbaserad lagring löser detta, och har man vissa av företagets it-tjänster utanför denna skyddade miljö, till exempel e-posten i en separat och smidigare klient, bör man där se till att den läses på servern och inte synkas ner till klienterna lokalt.

Sedan är ju givetvis frågan vilka klienter som ska få tillgång till systemen överhuvudtaget. Utöver information om vem användaren är som vill ansluta sig behöver systemen veta två saker till. För det första: Varifrån sker anslutningen? Är det inom företagets lokala nätverk, är det på distans från hemmet med vpn, eller är det via publikt wi-fi eller mobilt nätverk? Det kan avgöra vilka system som ett företag är bekväm med att släppa in användaren på.

För det andra: Hur ser klienten som försöker ansluta sig ut? Vilket operativsystem kör den? Finns det säkerhetscertifikat? Har den de senaste systemuppdateringarna? Finns virusskydd? Har den automatiskt knapplås och krävs tillräckligt säker pin-kod för att låsa upp den? Är enheten kontrollerad av ett fjärrhanteringssystem på företaget?

– Allt det här går att inventera när en användare försöker ansluta sig. Man sätter upp vad som brukar kallas en gatekeeper-tjänst mellan slutanvändarna och företagets system. Det företaget sedan behöver göra är att tänka igenom sin policy och bestämma vilka villkor som gäller för att ansluta sig till vilka tjänster, säger Mats Ericson på F5 Networks.

Den tredje och sista utmaningen rör supporten. Om de anställda använder privat hårdvara för mobil tillgång till applikationer och blir vana vid det i jobbrutinen, vad händer när deras privata Ipad eller smartphone går sönder eller blir stulen? Med god säkerhet enligt ovan är företagets information oåtkomlig, men det hjälper inte användaren som nu får ett rejält avbräck i produktiviteten.