"Det gäller att vara tydlig och kommunicera var gränsen för it-avdelningens ansvar går."

Inte alltid kompetens
Är det då helt plötsligt it-avdelningens ansvar att serva trasig hårdvara av varierande typ? Här finns ju privata garantier, försäkringar och reklamationsförfaranden, och det handlar dessutom inte om system som en it-tekniker alltid kan förvänta ha kompetens inom.


Toni Drk, HP.

Här gäller det att vara tydlig och kommunicera till de anställda var gränsen för it-avdelningens ansvar går. Slutanvändaren får stå för att privata klienter är i gott skick och uppfyller de krav som it-avdelningen ställer för att få ansluta till företagets olika tjänster och resurser. Vill man ha mer service finns företagets traditionella maskiner där – datorn på skrivbordet eller företagets laptop.

– Vi brukar föreslå att it-avdelningarna har ett litet lager av lånetelefoner som anställda kan använda medan deras privata smartphone är på reparation eller kan ersättas. Det blir en enkel lösning på de största problemen som avsaknaden av den egna mobila klienten innebär, och är ingen stor kostnad eller arbetsinsats att tillhandahålla och underhålla, säger Toni Drk på HP.

TechWorlds slutsats
Det är en spännande och fortfarande lite oviss framtid som vi går till mötes. Som alltid har en it-avdelning flera krav på sig, krav som verkar vara i konflikt med varandra.

Dels ett finns krav ifrån verksamheten på att öppna upp system och funktioner för fler och mer varierade plattformar, och att släppa på kontrollen över exakt vilken hårdvara som används i verksamheten. Dels finns samma höga säkerhetskrav som alltid, än mer aktuellt med fler plattformar och ökad mobilitet bland klienterna. Och vilken it-avdelning har inte samtidigt antingen sparkrav eller krav på att tillhandahålla mer service med samma budget och personalresurser?

Det är lätt att se på en byod-policy som ytterligare ett krav, kopplat till många arbetsmoment som inte ger it-avdelningen något annat än huvudvärk. Och visst, det finns risker att det blir så – om man inte gör en byod-implementation fullt ut med en gång.

Med tjänsteportal och automatisering kan man flytta ut en stor del av det vardagliga handjagandet med att ge slutanvändarna applikationsåtkomst. Det kan både ge dem bättre och snabbare service, och låsa upp tid för it-avdelningen till allt det där andra på att göra-listan.