En myriad av produkter
Om man ser till alla dessa tre kategorier finns en myriad av olika leverantörer och enskilda produkter, och det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning om vilken tillverkare som levererar vilka funktioner på bästa sätt och vilka produkter som fungerar bäst med varandra. Här är ett axplock med några av de mer intressanta alternativen:

Enterasys Mobile IAM


Enterasys Mobile IAM uppges vara en komplett programsvit som gör allt från mobil åtkomstkontroll i flera steg till fjärrhantering, policyhantering, integration av virtuella skrivbord och allmän klientsäkerhet. De kallar sin lösning för ”byod done right” och det verkar lovande. www.enterasys.com

Tivoli

IBM Tivoli Endpoint Manager for Mobile Devices


IBM Tivoli Endpoint Manager for Mobile Devices uppges vara en lösning som samlar åtkomstkontroll för mycket mer än bara mobila enheter – man flätar in laptops, stationära pc, servrar och till och med sådant som butiksterminaler i ett och samma system. Programmet har segmentering av privata data och jobb-data, komplett enhetsinventering och regelbaserad åtkomstkontroll baserad på den inventeringen. www.ibm.se

Airwatch

Airwatch


Airwatch är en svit med kraftfulla verktyg, från åtkomstkontroll och policykontroll till fjärrstyrning av alla stora mobila system, inklusive Android, IOS 6, Symbian och Blackberry. Här hittar vi bland annat goda möjligheter att dela upp telefonen i en privat del och en jobbdel och att kunna fjärrhantera jobbdelen separat. www.airwatch.com

Mobile iron

Mobile Iron


Mobile Iron är ett av de mer kända och mest använda fjärrhanterings- och klientinventeringsprogrammen för mobila enheter. Länge var det mer eller mindre dominerade, men på senare tid har det fått slagkraftiga konkurrenter. Det är dock fortfarande ett av de mest kraftfulla programmen i sitt slag, med stöd för alla mobila system, möjlighet till rigorös policyhantering och ett av de första och bästa systemen för app-distribution inom företaget.
www.mobileiron.com

Symantec

Symantec Mobile Management


Symantec hör även de till veteranerna på området och deras Mobile Management klarar av det mesta, från systeminventering av anslutna enheter till fullständig kontroll av desamma. Här hittar vi bland annat ett bra fokus på klientsäkerhet och säker e-post och app-hantering. Det stödjer bara IOS, Android och Symbian, men det bör vara mer än nog för de flesta arbetsplatser.
www.symantec.se

VMware

VMware Vcloud Director


VMware Vcloud Director är en välkänd och beprövad infrastruktur för att snabbt sätta igång virtuella datacenter och kunna leverera virtuella arbetsmiljöer till klienter, komplett med kontobaserad lagring. Gränssnitt på klientsidan finns till alla viktiga plattformar, och det finns möjlighet att helt automatisera administrationen med en webbaserad tjänsteportal för slutanvändaren. www.vmware.com

Citrix

Citrix Receiver


Citrix Receiver är system med en klient-app för Citrix välkända desktop-virtualiseringsprodukter. Den ger it-avdelningen utökade möjligheter att anpassa sina virtuella skrivbord för en bättre användarupplevelse på smartphones och surfplattor, som inte alltid direkt är anpassade för ett Windows-skrivbord. Här ingår intern app-butik, möjlighet att automatisera tjänsteåtkomst och framförallt kraftfulla verktyg för att kompilera om Windows-baserade appar för mobila gränssnitt. www.citrix.com

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning