München är i full färd med att migrera 15 500 klienter till Limux, en egen Linuxdistribution. Idag har de migrerat hela 80 procent av beståndet.

Genom att kasta ut Windows 2000 och gå över till Linux har München sparat runt 100 miljoner kronor jämfört med om de skulle migrera till en modernare Microsoft-infrastruktur.

Staden gjorde bedömningen att en migrering från Windows 2000 till Windows 7 och Microsoft Office 2010 skulle kostat över 290 miljoner.

Notan för migreringen till Linux och Openoffice har kostat nära 200 miljoner, enligt en jämförelse München publicerat.

Kostnaderna inkluderar mjukvarulicenser, hårdvaruuppgraderingar, utbildning, support och processoptimering.

Migreringen sparade nära 60 miljoner i licenskostnader och nära 40 miljoner i hårdvara som inte behövdes köpas in.

Linux var däremot inte alltid billigast. Att migrera utvecklingsmiljön för webbaserade databasdrivna applikationer till Limux kostade fem gånger så mycket än vad det skulle gjort på Windows.