Vi står just nu inför en av de största förändringarna sedan stordatorerna ersattes av klient-server-baserade lösningar. Vi har i dag en mängd olika enheter med flera olika operativsystem, till exempel IOS, Windows och Android, som användarna gärna vill använda, och de förväntar sig att just deras enhet ska fungera tillsammans med företagets it-miljö, gärna via gränssnitt som stödjer både tangentbord och mus och fingerstyrning. Användarna är vana vid att när som helst kunna leta rätt på, installera och använda olika applikationer och förväntar sig inget mindre på jobbet. Mer avancerade användare börjar bli vana vid att använda molnbaserade lösningar för allt från e-post till att snabbt skapa en egen it-miljö via en iaas-tjänst (infrastructure as a service).

Lätt med kreditkort
Om den interna it-avdelningen inte kan erbjuda liknande tjänster kommer den snabbt att bli omsprungen av allehanda molntjänster som verksamheten själv enkelt köper på några minuter med ett kreditkort. Att it-avdelningen ständigt säger nej är inte ett alternativ i dagens värld där Dropbox, Skype, Office 365 och salesforce.com finns tillgängligt från olika enheter bara några musklick bort.

I dag checkar användare in på flyget, köper medicin, hamburgare och hotellnätter på egen hand. Det blir allt märkligare för den genomsnittliga användaren att en så högteknologisk funktion som företagets it-miljö inte kan erbjuda modernare funktioner. It-avdelningen är kort sagt under lupp och det är hög tid att fundera över hur du ska utvecklas framöver för att hålla dig relevant på arbetsmarknaden.

Du känner kunderna
Så vad är då det rimliga att göra i den här situationen? Du måste hävda sig i konkurrensen, men du har förstås en stor fördel i att du har dina kunder, alltså användarna, så nära inpå dig.

Ett bra första åtgärd är att ta ett steg tillbaka och fundera över hur din tjänstekatalog ser ut i dag. Vilka tjänster erbjuder du, och på vilket sätt? Erbjuder företaget en enda standard-pc med Windows XP, en standardtelefon, fyra standardapplikationer och internetåtkomst där Facebook är spärrat? Då är det milt sagt tveksamt om det kommer att gå att anställa och behålla någon nyutexaminerad personal alls.

Lägg till detta ett system med supportärenden med några dagars väntetid för allt från att skapa en ny virtuell maskin till att få en applikation installerad på sin pc (kanske manuellt?) med tillhörande tidrapportering och internfakturering och katastrofen är total. Det är ett system som ingen vinner på, varken it-avdelning eller användare.

Gör alla produktiva
I stället bör du fundera på hur du kan snabba upp förloppen genom automatisering, självbetjäningsportaler och frihet att använda olika enheter. Det gör användarna mer produktiva och frigör tid för dig att äga dig åt viktigare saker, till exempel övervakning, säkerhet och dimensionering av miljön. Det är dags att skapa ett privat moln!

Som du ser i faktarutan här till vänster byggs ett moln upp av ett flertal olika delar. Rent praktiskt innebär skapandet av ett privat moln att du inför några produkter från till exempel Microsoft eller VMware. Från Microsoft är det System Center-familjen som gäller, och från VMware är det vanligen Vcloud Suite med produkterna Vcloud Director, Vchargeback och Vcenter Operations Manager. För molnbaserad publicering av en applikationskatalog med VMware kommer också deras produkt Horizon att vara central.

Det kan vara en utmaning att införa och konfigurera alla produkter, men när du är klar har du skapat ett tämligen självspelande piano. I artikeln på sidan 29 i det här numret om hur man bygger privata moln på infrastrukturnivå använder vi VMware som exempel, så här nämner vi i stället Microsofts produkter när vi beskriver hur det kan fungera.

Du ”klär på” miljön
Du utgår från en traditionellt virtualiserad miljö och ”klär på” den med fler funktioner, så att du skapar ett arbetsflöde där dina användare beställer tjänster via en webbportal i Service Manager, som i sin tur via Orchestrator startar en kedja av händelser. Till exempel kan flödet skapa en ny virtuell server via Virtual Machine Manager eller installera en applikation på användarens klient, vdi eller fysisk, med hjälp av Configuration Manager. Det innebär att organisationen har fått en självbetjäningsportal som användaren själv kan använda när han vill, och du behöver inte göra något för att påbörja eller genomföra arbetsflödet. Förändringen sker snabbt och kontrollerat och det man gör blir likadant varje gång. Resultatet blir allt bättre service till användarna och frigör tid för dig.

Den här formen av automatisering är central i ett privat moln och det kommer att bli en av dina viktigaste uppgifter i din framtida yrkesroll att definiera och optimera automatiseringen, att övervaka miljön och förfina arbetsflödena baserat på feedback och förändrade behov. Det handlar alltså inte om att göra it-teknikern överflödig utan mer om att se till att du kan lägga tid på mer produktiva saker än att springa runt och göra rutinuppdrag hela dagarna.

Vad är ett moln?

Begreppet moln används i så många olika sammanhang att det kan vara svårt att veta vad det egentligen är. Amerikanska National Institute for Standards and Technology, Nist, har slagit fast fem egenskaper som definierar ett moln och den definitionen är allmänt accepterad:

  • Självbetjäning: En konsument av ditt moln ska själv, när som helst, kunna hantera sin hyrda del av molnet, till exempel genom att skapa eller ta bort en virtuell server.
  • Lätt åtkomlig från olika enheter: Man bör kunna konsumera tjänster från ditt moln från olika enheter med olika operativsystem, till exempel feta klienter, surfplattor och telefoner.
  • Resursfördelning: Den fysiska hårdvaran ”ses” aldrig av konsumenten. Troligen delas hårdvaran av många kunder, kunden vet inte exakt var hans miljö befinner sig rent fysiskt och det spelar heller ingen roll.
  • Elasticitet: Kunden kan snabbt ta olika mycket resurser i anspråk och upplever själv att det finns ”obegränsade” resurser.
  • Betala efter utnyttjande: Konsumenten betalar efter hur mycket resurser han tar i anspråk och kan lätt följa hur kostnaden ökar per timme eller per dag.

”Vi har fått mer tid över till att vara proaktiva”


Pontus Blomqvist, Trafikverket ICT.

Pontus Blomqvist, du är huvudarkitekt på Trafikverket ICT,
alltså myndighetens bolag för it och telekom, och ansvarar
för utformandet av ert privata moln.

Vilka olika beståndsdelar består er lösningen av? Och vilka produkter?
– Trafikverket ICT har byggt en automatiseringslösning som
hanterar både virtuella och fysiska servrar. Vi har använt Windows Server 2012 som operativsystem och produkterna VMM, SCSM,
Orchestrator, SCCM och SCOM som alla återfinns i Microsofts System Center 2012 SP 1. Dessutom har vi en del egenutvecklad kod för Powershell och beställningsportal. Vi integrerar också direkt mot Ciscos UCS-plattform för servrar som startar direkt från san
och EMC:s lagringslösningar VNX och VMAX.

Vilka fördelar och nackdelar har lösningen medfört jämfört med tidigare lösning?
– Fördelarna är kortare ledtider vid installationer och dokument­ation, samt att inventering och avtal fungerar när man följer beställningsportalen. Vi har samtidigt som automatiseringen byggts skapat ett rapportverktyg där inventeringsdata från SCCM, AD och SCOM samlas i en databas som vi använder Qlikview för att skapa rapporter ifrån. Med det här får vi ordning och reda, bra beslutsunderlag och en god överblick av såväl den
nya molninfrastrukturen som äldre produkter i datacentren.

– Men visst finns det nackdelar. Det finns många beroenden när man bygger om i datacentret och det tar tid att få allt på plats.
Vissa saker har varit klara en lång tid medan vi har fått vänta in andra funktioner. Vi har samtidigt som vi för in automatiseringen
migrerat allt data från HP EVA till EMC VMAX och VNX. Med en datamängd i storleksordningen 1 petabyte var det en utmaning, men det har gått utmärkt.

Vilka personalåtgärder har varit nödvändiga? Har ni till exempel behövt göra kompetensförändringar?
– När repetitiva installationsjobb automatiserats blir det förändrade arbetsuppgifter för personalen. Vi har fått mer tid över till att vara proaktiva. Och visst, det behövs nya kompetenser för arbetet med automatiseringskomponenterna. Vi får se om något år vilka andra kompetenser som visar sig behövas.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

  • federering: Utnyttjande av molntjänster underlättas om det räcker med en enda inloggning för alla tjänster. Federering är begreppet som används då man menar sådan samverkan mellan tjänster. En teknisk standard är saml.
  • html5: Version 5 av protokollet html som används för att beskriva webbsidor. Ger mycket större möjligheter att erbjuda rikare upplevelser och applikationer via webbläsaren. Fortfarande under utveckling, en slutgiltig version väntas i slutet av 2014.
  • iaas, infrastructure as a service: Innebär att du hyr lagring, nät, cpu och minne hos en leverantör, men sköter om dina virtuella servrar på egen hand.
  • saas, software as a service: Innebär att du köper och konsumerar en färdig tjänst över internet, till exempel Office 365, Projectplace eller Salesforce.com.
  • saml, security assertion markup language: Standard för att på ett säkert sätt ge engångsinloggning över internet via webbläsare.