Jonny Kvarnström har en ovanligt lång karriär som nätverksansvarig, kursledare, kundstödstekniker, konsult, installatör och allt möjligt annat i nätverksbranschen, en sann multikonstnär. Han har sett de flesta nätoperativsystem, men har sina allra ljuvaste minnen från Novell, där han arbetade i flera år.

– Jag började mitt yrkesverksamma liv med styr-och-regler, men har hållit på med nätverksteknik sedan 1984. Mitt första arbete var på Kommundata, som senare blev Tietoenator. Därifrån flyttade jag till Nätverkarna och ägnade mig åt nätverksinstallation. Därifrån blev jag headhuntad till Novell. Då hade jag gjort fler än 300 Netware-installationer, berättar Jonny Kvarnström.

Nästan alla kommuner
– På Kommundata fick jag installera Netware, Unix, AS/400, Datapoint RMS, Alfaskop System 41 och A91 hos nästan alla svenska kommuner och sedan ansluta dem via Datex- eller X.25-nätet Eripax till stordatorerna från IBM och Unisys som vi hade. Min första kundinstallation av Novell Netware gällde version 1.0.1, det var i Filipstad och Södertälje. Det var så Novell inledde sin stora närvaro bland de svenska kommunerna.

– Vi installerade också mycket Unisys Unix-maskiner och Diab DS90-datorer. På Unixsidan hade vi även några AIX-maskiner från IBM, som hade ovanan att enbart leverera token ring-nät till sina maskiner. Det kunde ta ett halvår att få ett ethernetkort. Vi åkte land och rike runt och installerade programsviter med lönesystem, lokalbokning, diarieföring och annat på Dos, Windows, RMS, Unix och OS/400, bland annat.

Novell var väl ändå essensen av all nätverksteknik då?
– Jo, de hade bortåt 80 anställda på den tiden. Men runt 1995 gick jag vidare. Vi var fyra stycken som startade företaget Netassist för att fylla det enorma behovet av nätverkskompetens kring Netware hos till exempel Volvo, Rikspolisstyrelsen, Posten, SAS och olika kommuner.

– År 2000 blev jag åter igen headhuntad och började hos Microsoft, i en organisation som jobbade mot EMEA för att lösa systemintegrationsfrågor åt bank- och finansmarknaden. Jag vet inte hur många bankinstallationer vi gjorde i Europa, men många var det, säger Jonny Kvarnström.

Nystart med Headworks
– År 2011 var det dags att slå sig fri och starta eget igen. Headworks är jag och en samling gamla kolleger som ägnar oss mycket åt självserviceportaler och systemövervakning med hjälp av Microsoft System Center.

– Utöver det jobbar jag som lösningsarkitekt inom områden som hög tillgänglighet, säkerhet och prestanda. Det finns en hel del prestandaproblem att ta sig an på marknaden. Trafikverket hade till exempel problem att hinna få in alla bilder som togs vid vägtullarna, och med våra optimeringar ökade flödet med ungefär 18 618 procent.

Vilka olika nätverkstyper har du jobbat med?
– Jag började med koaxnäten arcnet och g/net. Arcnet klarade 2,5 megabit per sekund på RG/62-koax med 93 Ω impedans. Nätet kopplades som ett stjärnnät med aktiva eller passiva hubbar. G/net var ett bussnät och klarade 1,43 megabit per sekund till en början, och sedan 2,5 megabit per sekund på rg-11/u eller rg-59/u med 75 Ω impedans. Arcnet nyttjade bärvåg och kunde överföras på vanliga kabel-tv-nät. Man kunde överföra både data och tv på samma kabel, vilket Datapoint utnyttjade för att köra tv-sändningar till terminalerna helt utan behov av internet!

– Arcnet fungerade så att man kopplade ihop ett antal distribuerade dataprocessorer, alltså vad som ungefär kan liknas vid dagens servrar, med ett koaxnätverk. Till varje dataprocessor kunde man ansluta flera dumma ascii-terminaler. Arcnet är något av det stabilaste jag sett, men det blev för långsamt med tiden. När Datapoint hunnit ut med Plus-versionen på 20 megabit per sekund hade ethernet redan hunnit före.Gränssnittsspionen, en oumbärlig låda vid felsökning i rs-232-serieanslutningar.
Man kunde bygla bort ledare som störde kommunikationen, eller fuska fram anslutningar som inte fanns. Ett universalverktyg.

Krasch varje dag efter lunch
– G/net hade sina utmaningar. Koaxen skulle jordas var femtionde meter. Askersunds kommun hade g/net som gick genom två byggnader med två olika jordpunkter. I den ena byggnaden fanns ett tryckeri med hög strömförbrukning, i den andra fanns det en del hissar. Det blev problem med jordslingor. Precis efter lunch varje dag stannade nätet alltid. Pang. Det blev spänningsskillnad på noll-ledarna mellan de båda byggnaderna när alla maskiner gick igång. Vi fick ställa servern mellan byggnaderna och dra en separat nätverksslinga i var byggnad, ha två nätverkskort i servern och låta bli att jorda nätverket i servern.

Han kan nätverk

Namn: Jonny Kvarnström. Ålder: 48 år. Yrke: Har arbetat med nätverk sedan 1984. Anställningar: Kommundata, Nätverkarna, Novell, Netassist, Microsoft, Headworks. Favoritbok: Elfa-katalogen. Roligaste nätverksminne: ”När vi skulle flytta Svenska Rymdbolaget (då Rymd- data) från Kista till Sundbyberg. De hade en Compaq-server med Netware 286 inte hade varit avstängd på sex år. Den hade ups, så en person fick hålla ups:en, en annan fick hålla servern och en tredje körde bilen. Två år senare tog de tyvärr ned servern för att utöka minnet. Helgerån!” Mest meningslösa kunskap: ”För ett prov var jag tvungen att lära mig vilken gas Compaq använde i sina bildskärmar. Helt värdelöst. Jag ska aldrig tanka en skärm.”

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning