Det är något grundläggande fel
på vårt universum. Eller är det våra teorier som är fel? Enligt teorin om Big Bang skulle det ha bildats lika mycket materia som antimateria vid den stora smällen, om den var symmetrisk. Materia och antimateria borde sedan omedelbart ha förintat varandra och allt som fanns kvar borde ha varit gammastrålning, som är stabil. Men eftersom du och jag inte består av strålning utan av alldeles påtaglig materia, är teorin antagligen fel. Skapelsen blev vad man kallar asymmetrisk, eftersom det blev mest materia kvar.

Efter Big Bang
Omedelbart efter Big Bang var massa och strålning en och samma sak. Vårt kända universum var inte större än en atom är i dag. Hela tiden skapades nya partiklar och antipartiklar och förintade varandra, blev till strålning och skapades om igen. Men det var en liten övervikt för materia, cirka en miljard mot en miljard och en. Det innebar slutet för antimaterien. Den försvann på en sekund och blev till strålning.

Samtidigt expanderade universum och temperaturen sjönk. Till slut kunde inga nya elektron-positronpar bildas för temperaturen hade blivit för låg. Vad som blev kvar var den där miljarddelen extramateria, resten hade blivit till strålning. Kvar av denna ursprungliga smäll är det vi idag kallar den kosmiska bakgrundsstrålningen. Den var gammastrålning då, men på grund av den extrema rödförskjutningen ser vi den i dag som mikrovågsstrålning.


Hubble deep field, ett område i rymden där man hittat galaxer så som de såg ut bara några hundra miljoner år efter Big Bang. Astronomerna räknar med att det kan finnas 100–200 miljarder galaxer i universum som består av antimateria, men man vet inte vilka. Detektorn AMS-02 kan ge svar.


I praktiken kan en penning-jonfälla se ut så här, inte mer än fem centimeter i diameter. Upptill ser du utsidan av den övre elektroden och i mitten den insvängda ”magen” på ringelektroden. Utöver detta sticker det ut mätelektroder här och där. Just denna skapelse kallas Isoltrap och härstammar från Cern. 

Så vart tog antimaterien väg­en? Om det nu blev någon? Underhållningsindustrin har pådyvlat oss en massa falsk kunskap, som att amerikanska sedlar är tryckta på mörkgrönt papper, att ankor kan tala och att man kan ha antimateria i en burk.
Sanningen är att man med nuvarande teknik inte kan förvara antimateria mer än några tiotals minuter, innan den hittar materia att förinta. Laboratoriekomplexet Cern i Schweiz har gjort ett humoristiskt inspel angående alla missförstånd kring antimateria och skapat en läsvärd populärvetenskaplig webbplats kallad Angels & Demons för att kontra detta.

Antimateria har precis samma egenskaper som materia: massa, laddning, spinn och så vidare – men allt är tvärtom. I teorin ska det finnas en antipartikel för varje typ av partikel, med samma massa men med motsatt elektrisk laddning och andra del­egenskaper. Antipartiklarna består naturligtvis av antikvarkar. Dock antas gravitationen hos antipartiklar vara positiv, så de kommer att dras till varandra, bilda antiplaneter och så vidare.

Den negativt laddade elektronen motsvaras sålunda av en positivt laddad anti-elektron kallad positron. När de möts och förintar varandra blir resultatet ett energiflöde i form av två gammafotoner med elektronens respektive positronens vilomassa, 511 kiloelektronvolt.

62 triljarder dollar
Men vi består som sagt inte av gammafotoner, så det är ont om antimateria i vår närhet. Antimateria anses vara det dyraste material som finns. Positroner kostar cirka 25 miljarder dollar per gram at utvinna, medan antiväte kostar cirka 62 triljarder dollar per gram.

2011 sade forskarna bakom den internationella forskargruppen Alpha, Antihydrogen Laser Physics Apparatus, att de hade lyckats fånga 309 antiväteatomer hela 1 000 sekunder, längre än någon hållit kvar neutrala partiklar tidigare.