Vansinnigt små strömmar
En laddad partikel som rör sig genererar en ström som kan mätas. Som vanligt med enskilda partiklar blir det vansinnigt små strömmar, men de kan mätas med tålamod och medelvärdesbildning. På så sätt kan man få reda på massan på den partikel man fångat och av vågorna i ringen även bestämma dess laddning.


En Penning-jonfälla vid namn Triga Trap med kringutrustning, från tyska Max Planck-institutet för kärnfysik. Den stora grå burken är en termos för den supraledande magneten på 7 tesla som innesluter jonfällan. Partiklarna kommer in från höger och fastnar i jonfällan. De blanka burkarna till vänster är kryogeniska detektorer som ska kunna känna igen de infångade partiklarna. Inte heller direkt en grej man släpar med sig till Vatikanen. 

Så det finns alltså inte antimateria på nära håll. Men kanske på något avlägset ställe i universum? Problemet är att upptäcka den, för på långt håll ser den likadan ut som vanlig materia. En anti-stjärna lyser på precis samma sätt som en vanlig stjärna. De spektralanalyser som gjorts på joniserat antiväte visar att dess spektrum är likadant som det för väte.

Men en källa till antimateria finns faktiskt nära oss: superblixtar. Satelliten Fermi var egentligen avsedd att hitta röntgenblixtar från rymden, gamma ray bursts (grb:s), men den hittade annat också. Vissa åskmoln avger ovanligt kraftiga blixtar och sprutar samtidigt en kvast av röntgenstrålning från molnet uppåt mot rymden, en så kallad terrestrial gamma-ray flash.


Discovery D600 från General Electric, en kombinerade pet-skanner och röntgentomograf. Hållaren som hänger ned från taket är en infusionspump för den radioaktiva substansen. 

Det här är en ganska komplex händelse, men resultatet är att duschar av positroner skjuter iväg från åskmolnet uppåt längs fältlinjerna i det jordmagnetiska fältet, går i bana runt jorden och stöter då och då in i satelliten Fermi. När Fermi fått en dusch antimateria, förintas antimaterien och satelliten blir själv en röntgenstrålare. Eftersom energin i röntgenstrålarna är 511 kiloelektronvolt vet man att det är just positroner som orsakat strålningspulsen.

Men det är inte så användbart vetande. Om det finns större mängder antimateria i rymden borde den gå att upptäcka med särskilda antimateriateleskop.