Sprutas in i kroppen
När man ska undersöka hjärnans metabolism, alltså var hjärnan förbrukar mycket bränsle under vissa förhållanden – kanske vid tankar på vetenskap – sprutar man in ett ämne i kroppen som avger ett jämt flöde av antipartiklar och undersöker var det tog vägen, så kallad positrontomografi (positron emission tomography, pet). Även här utnyttjar man det faktum att när en positron kolliderar med en elektron blir resultatet två gammafotoner på 511 kiloelektronvolt, och pet-kameran tar reda på varifrån strålningen kom.

Om det injicerade ämnet är en form av radioaktiv glukos kan man se var glukos ansamlas i kroppen, till exempel som en följd av högre förbränning. Det sker i hjärnan när vi tänker mycket, eller i tumörer som har högre förbränningstakt än resten av kroppen.

Ofta är positronkameran kombinerad med en röntgentomograf (pet/ct, computed tomography) eller magnetresonanskamera (pet/mri, magnetic resonance imaging), så att man kan se själva vävnaden tillsammans med bilden av den metaboliska informationen, alltså själva strukturen, och vad som händer i strukturen rent biokemiskt.


Nej, så här ser inte en fälla för antimateria ut. Det är bara Dan Brown och ett antal konspirationsteoretiker som tror det. I filmen ”Änglar och demoner” från 2009 stjäl den påhittade skurkorganisationen Illuminati ett gram antimateria på Cern för förstöra ärkerivalen Vatikanen med. Men tyvärr, så fungerar det inte.

USA:s försvarsmakt har givetvis funderat på positronvapen, men det har fallit på sin egen orimlighet. En antimateriabomb skulle vara mycket effektivare än en atombomb. För att få samma effekt som en Hiroshimabomb behövs bara ett gram antimateria, men alla forskningsinstitut på Jorden producerar bara cirka 10 nanogram per år. Produktionstiden skulle alltså bli miljarder år, och kostnaden är enorm, så det är betydligt effektivare, om man får säga så, att använda konventionella kärnladdningar.

Svårt att förvara
Den andra haken är som sagt förvaringen. Det skulle helt enkelt vara omöjligt att förhindra att bomben utlöstes slumpmässigt. Illuminati får hitta på ett annat sätt att förgöra Vatikanen.

Den mest effektiva kraftkälla man kan tänka sig är när man blandar materia och antimateria. Omvandlingen från materia till energi är hundraprocentig. Den skulle kunna användas som drivkälla i ett rymdskepp. I Star Trek använder man fruset antiväte som hängs upp i ett magnetfält så att det inte kan komma i beröring med vanlig materia. Warp speed Mister Sulu!

Men tyvärr är antimateria ännu så länge ett mysterium. Inte för att dess egenskaper är okända, utan för att den är så svårfångad. Spår av antimaterien kan detekteras i rymden, så den borde förekomma i stora mängder i universum, men än så länge har vi inte kunnat påvisa var den finns.