Många kör i dag sina servrar på en virtuell plattform, till exempel VMware Vsphere eller Microsoft Hyper-V. Det ger effektivt utnyttjande av hårdvara och god feltolerans, men hanteringen och skapande av virtuella servrar är fortfarande ofta en manuell procedur som måste genomföras på it-avdelningen.


V-commander är strukturerat på ett logiskt och snyggt sätt, och ger bra möjligheter att skapa ett privat moln med fokus på kostnadshantering.

Snabbare service
För att minska trycket på it-avdelningen och för att ge konsumenterna av avdelningens tjänster snabbare service försöker just nu många företag utveckla lösningar för självbetjäning. VMwares Vcloud Director och Microsofts portalprodukt Service Manager tillgodoser de här behoven, men är komplexa att installera, konfigurera och anpassa.
Embotics har med sin V-commander bestämt sig för att göra det enkelt, och de lyckas ganska bra med den saken.

Utmärkt installation
Vi skapade en miljö baserad på Vsphere 5.1 och installerade V-commander i en virtuell maskin (vm). Efter installationen gjorde vi viss grundläggande konfiguration och efter bara någon kvart var vi igång och började utforma våra första arbetsflöden. Installation får alltså toppbetyg.

Vi bygger upp ett antal färdiga mallar som våra användare ska kunna välja på, och vi kan också lägga till helt andra objekt, till exempel telefoner, som också ska kunna beställas i samma portal.
Till varje mall kan man koppla ett arbetsflöde, till exempel att e-post skickas till en administratör för godkännande av att en vm ska få skapas. Även efter att en vm skapats kan man starta ett flöde, till exempel så att ett brev skickas till beställaren med budskapet att hans vm nu är klar att använda.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

TechWorld rekommenderarProdukt: V-commander
Version: 4.6.1
Tillverkare: Embotics
Typ: Självbetjäningsportal för virtuella miljöer
Kontakt: www.embotics.com
Cirkapris: 6 700 kronor per fysisk processor i licenskostnad (engångskostnad) plus 1 300 kronor per
fysisk processor för support och underhållsavtal per år.

Lätt att installera. Lätt­­­använd portal för kunder. Mycket bra rapportmöjligheter. Klarar att använda länkade kloner i Vsphere.

Kan inte ha olika betalnivåer för olika interna kunder.
Endast statisk betalmodell för olika resurser, inte efter utnyttjande av till exempel processorkraft och nätverk. Liten möjlighet att ändra portalens grafik. Ännu inget stöd för
Hyper-V.