Glömda skrivardokument

Hur många gånger har det hänt att du har skrivit ut ett dokument och sedan glömt bort att hämta det från skrivaren? I det här exemplet har en anställd lämnat kvar en räkning gällande tullavgifter. Uppgifter om bankkonton kan finnas på det här dokumentet och kanske även information om resvägar som man vill hålla privat.

Lösning:
Plocka bort alla dokument från skrivaren så fort det bara går och förvara dem på säker plats.


Återvinningsbehållaren
Återvinningsbehållaren är en annan plats där anställda gör säkerhetsmisstag. På den här bilden har någon kastat ett utvärderingsformulär för en anställd. Det här är kränkande för den anställdes privatliv och bryter säkert också mot en och annan företagsregel.

Lösning:
Tänk på vad du kastar innan du kastar det. Många papper bör köras i dokumentförstörare.


Smart mobiltelefon kvarlämnad på skrivbordet

Den här smarta mobiltelefonen har lämnats kvar så att alla kan se den. Den har dessutom precis mottagit ett meddelande som skvallrar om en av chefernas reseplaner. Företagets reseinformation bör inte vara tillgänglig på det här sättet. Det här är bara ett exempel. Vilka typer av meddelande och annan information kan tänkas vara tillgänglig för den som får tag i din telefon?

Lösning: Ta med dig telefonen när du lämnar skrivbordet. Lås den alltid med ett bra lösenord.


Nycklar

De här nycklarna kan öppna dörrar till serverrum, dokumentförvaring eller andra låsta rum. Dessutom skvallrar de om vilken typ av bilmärke de tillhör. Om bilparkering är tämligen tom är det inte speciellt svårt för en biltjuv att lista ut vilken bil de låser upp.

Lösning:
Förvara nycklar i din ficka eller väska.