Konsultföretaget KPMG International har genomfört en studie bland 650 företag i 16 länder, där drygt hälften redan börjat använda molntjänster. Uppenbart är att molntjänsterna inte alls är lika enkla och billiga som leverantörerna ger sken av.

En tredjedel av alla som nu använder molntjänster säger att de inledande kostnaderna för att komma igång varit betydligt högre än väntat. Bland de främsta orsakerna anges vara att företagen upplevt större förändringar av företagets verksamhet och it-arkitektur än vad de räknat med.

Kortfattat kan det hela summeras i dåliga förberedelser, där många företag missat att identifiera nödvändiga förändringar i affärsprocesserna, systemintegration och infrastruktur som krävts för att komma igång med molntjänsterna.

Många (det exakta antalet är oklart) skyller även de missförstånd som uppstått på hajp och vilseledande information från leverantören.

En fjärdedel av alla respondenter anger säkerhetsfrågor som extra utmanande, men inte som något direkt hinder för att börja använda molntjänster i verksamheten.