Slagna av häpnad begav sig TechWorld till Enköping den 28 november för att se vad som stod på. ”I övningen NISÖ 2012 kommer aktörerna att hantera en allvarlig it-relaterad kris som ställer krav på snabb samordning för att relevanta åtgärder ska kunna vidtas.


Motspelet är det tekniska termen för den grupp som driver övningen och försöker ställa till så mycket elände som möjligt för de övade – man funderar ut allehanda katastrofer för att stressa övningslagen.

Övningen bidrar till samarbete och samordning mellan privata och offentliga aktörer”, utlovade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som vill sprida budskapet att cyberangrepp och tekniska fel, som Tieto-katastrofen hösten 2011, är viktiga och kan ge allvarliga konsekvenser i samhället.

Mängder med antenner
Övningen hölls i Ledningsträningsanläggningen på Ledningsregementet (LedR) i Enköping, av mängden antenner och deras typer att döma ett centrum för militär kommunikation i landet och internationellt. LedR har en lång historia som plats för olika kommunikationsövningar med ett antal faciliteter för att skapa olika krissituationer.

Övningens huvudpersoner från vänster: Thorbjörn Jonsson, övningsledare från MSB, Richard Oehme, chef för enheten för samhällets informationssäkerhet vid MSB, Björn Rosell, it-chef på SJ, och Nils Svartz, övningsansvarig och ställföre­trädande chef för MSB.

Bland de mera kända övningarna kan nämnas Viking-serien som ska ”öka förmåga och interoperabilitet avseende ledning på operativ och taktisk nivå samt förmågan till civil-militär samverkan”.