I Viking 2011 deltog drygt 2 500 personer från 35 nationer. För att det ska fungera krävs många kommunikationskanaler, vilka finns i form av gigabitnät, wi-fi, en telefonväxel för 400 abonnenter, mediastudio, det militära Telefonsystem 9000, kortvågs- och ultrakortvågsradio, reservkraft och ups, så att man kan bygga upp verklighetstrogna system precis som i fält och kommunicera med olika förband.

En nation i kris
Exakt vad som hade hänt fick vi journalister inte veta under övningen, men så mycket var klart att riket befann sig i kris.
– Det rör sig om en storskalig it-incident som påverkar nationen, i form av ddos-attacker, informationsläckage, hackning, avgrävda telekablar, överhettade kylanläggningar och så vidare. Allt detta har vävts samman till en nordisk dimension. Övningen handlar om effekterna på samhället och hur man ska arbeta med dem för att avhjälpa och återställa, sa Richard Oehme, chef för enheten för samhällets informationssäkerhet vid MSB och medlem i övningsledningen.


I övningen har cyberangreppen blivit mer förfinade än simpla ddos-attacker. Ett antal pinsamma e-brev har läckt ut från flera myndigheter, vilket kan skada allmänhetens förtroende för de statliga myndigheterna och det måste hanteras. Krispressen slår upp det stort på sina löpsedlar. Allmäntillståndet i landet tycks vara dåligt, för kärnkraftverk­en står stilla och kraftnätet verkar ligga illa till.

Han betonade att samverkan är oerhört viktig, särskilt privat–offentlig samverkan.
– I Sverige har vi ansvars-, närhets- och likhetsprincipen. Det betyder att den som har ansvar för en verksamhet i fred också har ansvar i kris. Om man har en driftorganisation med anställda ska de även hantera anläggningen i händelse av katastrof. Ingen tror på att ett förband soldater till exempel skulle kunna rusa in i en datorhall och upprätthålla driften, eller driva det svenska kraftnätet. Däre­mot kan staten bistå med specifik information, vilket gör sådana funktioner som Cert-SE, väldigt viktiga.

Cert, Computer emergency response team, är en grupp datorexperter som ska kunna förutse och avhjälpa cyberkrigshändelser. Sveriges sådana grupp kallas Cert-SE och arbetar under MSB.


Fiktiva journalisterna hittar på fiktiva nyheter och ringer och e-postar kniviga frågor till de övade.

Dag ett gjordes en simuleringsövning. Övningens förlopp började ett år tidigare, då ett antal låtsas-saker hände som kunde påverka energi, transport och telekom, alltså det mesta i samhället. Sedan en månad tillbaka hade problemen låtsas-eskalerat för att under övningens två dagar nå sin kulmen.

Ett avancerat spel
Under morgonen dag ett fick alla deltagare se en film som visade vad som hänt, för att skapa övningskänslan. Det fanns dessutom en förhistoria som varje person ska ha läst in sig på.
– Vi driver ett extremt avancerat spel, som dock avbryts klockan 22, sa Richard Oehme under inledningen.