Dag två var en seminarieövning då dokumentatörerna informerade om vad som skett, vilket gav en diskussion runt frågor som ”Varför hände det?” och ”Hur reagerade ni?”
– Alla deltagare får aha-upplevelser samtidigt, alla vinner ny kunskap och kan gå tillbaka till sin organisation och förbättra sina arbetsmetoder. Förhoppningsvis ska alla vinna större insikt och vi får ett säkrare samhälle, menar Richard Oehme.


En övning består av två halvor: motspelet, som driver övningen, och de övade. Med hjälp av olika inspel, alltså åtgärder som telefonsamtal och e-brev, håller motspelet övningen vid liv och ser till att alla håller takten. De övade får sin beskärda del av verkligheten via ett simulerat internet kallat övningswebben, och det är meningen att de ska samtala och samverka med varandra för att lösa krisen. De befinner sig i vad MSB kallar för en ”övningsbubbla”. Vid varje övad grupp finns en lokal övningsledare som ser hur spelet flyter, och gruppens egen dokumentatör som filmar förloppet för senare analys. Övningsledaren kommunicerar med motspelet hela tiden, både i sakfrågor och rent spelmässigt. Alltihop har byggts upp i och drivs genom MSB:s spelstödssystem Exonaut.

17 grupper övade
Motspelet, den grupp som levererar övningen till de övade (militär term för ”de som övar”), drevs av MSB. Bland de övade fanns de flesta av landets större myndigheter, som Post- och telestyrelsen, Svenska kraftnät, Säpo, FRA, Rikspolisstyrelsen, Energimyndigheten, Trafikverket och Trafikverkets nätoperatör ICT, Eon, Fortum, Vattenfall, SJ, Telia Sonera, Cert-SE, med flera. Totalt är det 17 grupper.

– De sitter i varsitt ljudisolerat rum här i anläggningen. Dessutom finns observatörer från Regeringskansliet på plats i form av Försvarsdepartementet, Näringsdepartementet och Kansliet för krishantering. Totalt rör det sig om 80 övade personer och 200 som har olika kringfunktioner, berättade övningsledaren Thorbjörn Jonsson.

Övningen drivs av olika typer av inspel, i form av telefonsamtal, e-post och via övningswebben, där man publicerar saker som låtsas-hackade webbsidor, tidningsartiklar och så vidare, vid lämpliga tidpunkter.

De övade sitter organisationsvis och ska reagera på inspelen. ”Er webbsida har blivit hackad. Vad gör ni?” ”Forsmark har just fallit ur och Stockholm hotar att bli utan ström. Vad gör ni?”
– Inspelet ska stimulera till aktivitet och ska uppfattas som att det är avsett för mottagaren, men även för dennes granne, och därmed uppmana till samordning, sa Thorbjörn Jonsson.