Omvärlden simuleras
Motspelet är uppdelat i flera moduler: Regeringskansliet, centrala förvaltningsmyndigheter, el, telekom, transport, media och ”övriga världen”. Modulen ”övriga världen” ska kunna simulera resten av världen som en övad kan ha behov av att prata med, utöver dem som finns explicit nämnda.

– Alla inspelen finns färdiga i MSB:s spelstödssystem Exonaut, och när en givare i motspelet ringer till en övad och alltså gör inspelet, dokumenterar givaren hur inspelet togs emot, från vilket man kan se hur uppföljningen ska göras, om den tilltalade faktiskt förstod situationen eller om man måste upprepa senare, och så vidare. Hela övningen består av cirka 250 inspel, sa Thorbjörn Jonsson.

En skärmbild från den fejkade kvällstidningen Krispressens webbsida. Uppenbarligen är elnätet stört och Forsmark 1 har gått ur drift. Eon, Svenska Kraftnät och Vattenfall har en del att fundera på.

– Ut ur allt detta ska de övade vandra med nya insikter och en ökad vilja till samordning, får vi hoppas. En viktig del är att låta företag möta myndigheter på lika villkor.
Så när får vi då se resultatet av övningen? Inte ännu på ett tag, tyvärr.

– Själva slutprodukten kommer att vara färdig i april 2013. Det är en lång utvärderingsprocess, som utförs av Försvarshögskolan. De kommer dessutom att utföra kompletterande intervjuer. Utifrån deras rapport kommer vi att dra slutsatser om utvecklingsområden. Slutligen måste också de övade få vara med och diskutera om det som påstås ha hänt faktiskt har hänt, sa Thorbjörn Jonsson.

Utvärderingen får visa när NISÖ ska upprepas, och utvecklingen får visa vilka nya åtgärder som måste vidtas.
– Det är viktigt att det inte bara blir en repris med samma människor. Det sker en väldig massa andra övningar hela tiden, men inom några år blir det säkert.

Resultatet får helt enkelt bli en uppföljande artikel. Tills dess får vi glädja oss åt att någon ser allvarligt på den senaste tidens cyberhändelser.