Från gammal till (så gott som) ny
Rekonditioneringen går till på olika sätt för olika typer av it-utrustning.

Informationsbärande enheter – till exempel datorer och mobiltelefoner – måste hanteras på ett informationssäkert sätt och alla data måste raderas, medan icke-informationsbärande enheter – till exempel skrivare och bildskärmar – i princip bara behöver funktionstestas och fräschas upp.

Den i särklass vanligaste produkten som hanteras av Inrego är datorer. Så här går rekonditioneringen av en bärbar dator till:

1

Inrego köper in it-utrustning i klump – allt från 30 till 20000 enheter. Eftersom en bärbar dator innehåller information hämtas den hos kunden av en underleverantör i ett säkerhetsskåp. Innan datorerna är dataraderade får bara ett fåtal personer hantera dem.

2

När datorn anlänt till Inregos lokaler ankomstregistreras den. Det innebär att serienummer, säljarens egna inventariemärkning och information om vilken typ av enhet det är förs in i Inregos system, och datorn får ett nytt enhets-id. En klisterlapp med streckkod sätts på datorn så att det ska bli enkelt att hålla reda på den.

Fakta

Inrego

Grundades: 1995.
Huvudkontor: Täby utanför Stockholm.
Verksamhet: Köper begagnad it-utrustning som
rekonditioneras och säljs vidare.
Hanterade enheter: Runt 130 000 stycken senaste året.
Omsättning: 130 miljoner kronor.
Ägare: Henrik Nilsson, som är en av grundarna, äger hundra procent.
Anställda: Runt 60 personer, varav lite mindre än hälften jobbar i produktion och resten med försäljning,
marknadsföring, administration, it och övriga sysslor.
Vision: Att minimera använd it-utrustnings påverkan på miljön.