3

Nästa steg är att avidentifiera datorn så att det inte ska gå att spåra den tidigare ägaren. Inventariemärkningar, andra interna märkningar och stöldskyddsmärkningar tas bort. Om märkningarna har etsas in i produkten tas de bort med rotationsslip och annars tas de bort med skrapa eller sprittvätt.

4

Därefter öppnas datorn för att kolla vilket skick den befinner sig i. Finns det repor, sprickor eller onormalt slitage i chassit? Saknas några delar, exempelvis lister? Finns det något läckage i kondensatorerna på moderkortet? Finns det några andra skador på moderkortet eller någon annan komponent? Hur står det till med kablage och kontaktdon? Sitter hårddisk eller andra informationsbärande enheter löst? Det som går att fixa fixas, men ungefär 8 procent av den it-utrustning som kommer till Inrego är i så dåligt skick att den inte går att återanvända. 

5

Bios nollställs till fabriksinställningar och information om tidigare ägare raderas.
Sedan testas biosbatteriet genom att kolla om datorn håller klockinställningen.

6

Hårddiskarna säkerhetsraderas med programvara från Blancco, vilket sker genom att de skrivs över ett antal gånger. Under
raderingen sker även fler funktionstester. Datorns optiska enhet testas när cd-skivan med raderingsprogramvaran förs in och hårddiskarna testas under raderingen eftersom programvaran säger till om några sektorer är skadade. Skadade hårddiskar byts ut, och förstörs sedan genom avmagnetisering och nedmalning. 

Fakta

Inrego

Grundades: 1995.
Huvudkontor: Täby utanför Stockholm.
Verksamhet: Köper begagnad it-utrustning som
rekonditioneras och säljs vidare.
Hanterade enheter: Runt 130 000 stycken senaste året.
Omsättning: 130 miljoner kronor.
Ägare: Henrik Nilsson, som är en av grundarna, äger hundra procent.
Anställda: Runt 60 personer, varav lite mindre än hälften jobbar i produktion och resten med försäljning,
marknadsföring, administration, it och övriga sysslor.
Vision: Att minimera använd it-utrustnings påverkan på miljön.