Google har ett valspråk: ”Var inte ond”. Och mycket riktigt, de är inte onda. Men de ser dig bara som en potentiell kund som de kan pracka på reklam. De använder sökresultaten för att vaska fram vilka produkter du gillar, så att de kan sälja detta förhållande till reklambyråer. De behöver faktiskt inte äga ditt innehåll, de äger redan de metoder du använder för att få tag i innehåll. Google är inte ensamma herrar på söktäppan längre, utan har tvingats in på andra vägar för att dryga ut inkomsterna.

Men tjänsterna fungerar ju så bra! Google Drive, Google Docs, Google+, Office 365, Dropbox, Picasa Web Albums, Flickr, alla flyter smärtfritt och datamängderna den enskilde får lagra är mycket stora. 25–50 gigabyte i vissa fall. Till synes gränslöst. Alla är glada för den nya platsoberoende datalagringen i molnet. Tanka upp data från hemdatorn och tanka ned dem på mobil­en ute på stan eller hos en kompis, eller ha dem som backup. Men vem fick dina data däremellan? Ingen funderar på det. Ingen fattar, eller vill fatta.

Var är då haken? Jo, dina data kommer förr eller senare att utnyttjas i kommersiellt syfte. Hemligheterna man trodde man hade, har man inte. Amerikanska myndigheter kan när som helst begära utdrag ur data­baserna, e-postkorgarna och så vidare om det gäller en brottsutredning. Var gränserna går har ingen prövat ännu.

Skulle svenska myndigheter, sjukvård, fångvård, kommuner och landsting lagra sina data på det här sättet vore det en ren samhällsfara. Låt oss hoppas att så inte sker. Men det är en prisfråga. Ingen har utrett det. Heller.

Den här frågan måste bli föremål för skolundervisning, innan allas privata data blir föremål för data mining hos de stora reklamföretagen, eller än värre, hos brottssyndikaten.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Hissat
Orden ”geek” och ”nörd” verkar nu få en mer positiva innebörd, efter Gates, Jobs och Zuckerberg. I nya Bond-filmen har Q blivit datornörd och säger till Bond: ”Jag kan ställa till mera elände med min bärbara dator före morgonteet än du kan göra under ett helt år ute på fältet.”

Dissat
Planerna på att hämta gratis solenergi till Europa från Sahara verkar skrinläggas. Siemens, Bosch och flera regeringar tycks dra sig ur projektet Deser­tec. In hoppar i stället Kina. Så vi ska få köpa vår solenergi av Kina i framtiden?