I dag är det populärt att dissa annonsdrivna SoruceForge för att istället framhäva GitHub, men SourceForge har trots allt en databas med 300 000 projekt och hanterar också hela fyra miljoner nedladdningar om dagen.

Vi bad SourceForges nya community-chef Rich Bowen att lista ett antal mindre kända projekt som han tror kan tilltala it-proffs. Här följer Rich Bowens lista kompletterad med några projekt som vi själva har valt ut.


Leaf
Leaf är en anpassningsbar inbäddad Linuxbaserad nätverksenhet som kan användas på flera olika sätt. I grund och botten är den tänkt att köras som en gateway men den också nyttjas som en router, brandvägg eller trådlös accesspunkt.


Freeplane
Freeplane är en applikation för en organisationsteknik kallad mappning, det vill säga något av en blandning mellan en ordbehandlare och ett diagramverktyg. Det går snabbt och enkelt att lägga till innehåll och producera strukturerat innehåll som kan manipuleras lika enkelt som ett diagram. Den kan bland annat vara användbart för projekthantering.


Fog
Fog är ett öppen källkod-baserat verktyg för kloning och skapande av image-filer som fungerar som ett substitut för Ghost. Det kan användas för att skapa image-filer av datorer med Windows XP, Vista och Windows 7, och detta med hjälp av PXE och PartImage. Bland funktionerna finns minnes- och disktest, diskradering och uppgiftshantering.


Advanced Onion Router
Advanced Onion Router är en Windowsklient tänkt som ett alternativ till Tor+Vidalia+Privoxy-paketet. Den kan tvinga ett program och dess tillägg att använda Tor-proxyn, och det oavsett vilken proxy den är konfigurerad för. Tor är ett för övrigt ett projekt med målet att upprätthålla anonymiteten på internet.


Eraser
Eraser är ett Windowsverktyg som raderar data på ett säkert sätt. Den tar bort känsliga data från din hårddisk genom att skriva över dem flera gånger med noggrant utvalda mönster, och den eliminerar även spår från raderade filer inklusive mtf-filer (för ntfs-volymer) och mappindex (för fat). Det går också att konfigurera raderingar på förhand så att de utförs vid en speciell tidpunkt.

Sida 1 / 5

Innehållsförteckning