Dmg2iso
Dmg2iso är ett litet verktyg för att konvertera Apples .dmg-filer till .iso. Applikationen fungerar med OS X 10.4 och uppåt.


TurboCash Accounting
TurboCash är ett enkelt redovisningspaket för Windows. Det lämpar sig för privat användning och mindre företag och har stöd för skript, lokala tillägg och översättning till olika språk.


Snoopy
Snoppy är en php-klass som simulerar en webbläsare. Den automatiserar uppgifter så som att hämta innehåll från webbplatser och fylla i formulär.


Iometer
Iometer är ett analysverktyg för mätning av i/o-prestanda som ursprungligen togs fram av Intel i slutet av 90-talet. När företaget slutade att utveckla verktyget gav man det till Open Source Development Lab. Det mäter i/o-prestanda för enkla och klustrade system.


Create Synchronicity
Create Synchronicity är en applikation för säkerhetskopiering som synkroniserar filer och mappar. Stöd finns för tidsinställning. Den finns i flera språkversioner och upptar endast 180 kilobyte.